On-line prihlásenie abstraktov

Vážené kolegyne a kolegovia,
Organizačný výbor XV. slovensko-českého sympózia o arytmiách a kardiostimulácií, ktoré sa bude konať v termíne 12.11.2017 (10:00) – 14.11.2017 v Congress Hoteli Holiday Inn, Trnava, SR, Vám ďakuje za odoslanie abstraktu Vašej originálnej práce.

V abecednom poradí podľa prvého autora uvádzame prijaté práce v kategórii:

Definitívne časové zaradenie prednášky Vám oznámime ihneď po vytvorení definitívnej verzie vedeckého programu sympózia prostredníctvom e-mailu.

Definitívny program sympózia nájdete na stránke http://www.kongres.arytmie.sk/vedecky-program/ približne začiatkom novembra 2017.