Prijaté abstrakty – lekárska sekcia

Prijaté práce v abecednom poradí podľa prvého autora:

Text prijatých abstraktov zobrazíte po kliknutí na názov abstraktu.

Supraventrikulárne tachykardie u detí v prvom roku života
Bjeloševič Marko; Klinika detskej kardiológie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského; Bratislava;
Chalupka Michal; Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, Detské kardiocentrum, NÚSCh a.s.; Bratislava
Illíková Viera; Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, Detské kardiocentrum, NÚSCh a.s.; Bratislava

Výsledky katétrové léčby fibrilace síní u pacientů 80+
Bulava Alan; Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice; České Budějovice;
Haniš Jiří; Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice; České Budějovice

Srovnání tří metod měření aktivovaného koagulačního času při katetrové ablaci fibrilace síní
Bulková Veronika; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno;
Rotter Natalia; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Müllerová Alena; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Lásková Helena; Klinika kardiologie, IKEM; Praha
Wichterle Dan; IKEM; Praha
Fiala Martin; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno

Stimulace z oblasti Hisova svazku u nemocných se závažnou převodní poruchou indikovanou k implantaci kardiostimulátoru
Čurila Karol; Kardiocentrum, 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze; Praha
Heřman Dalibor; Kardiocentrum, 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze; Praha
Štros Petr; Kardiocentrum, 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze; Praha
Žďárská Jana; Kardiocentrum, 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze; Praha
Procházková Radka; Kardiocentrum, 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze; Praha
Osmančík Pavel; Kardiocentrum, 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze; Praha

Programovaná léčba arteriální hypertenze (PHC)
Dujka Libor; Nemocnice Na Homolce; Praha
Šimon Jaroslav; Nemocnice Na Homolce; Praha
Šedivá Lucie; Nemocnice Na Homolce; Praha
Petrů Jan; Nemocnice Na Homolce; Praha
Neužil Petr; Nemocnice Na Homolce; Praha
Kronusová Eva; Nemocnice Na Homolce; Praha
Slezáková Eva; Nemocnice Na Homolce; Praha
Mžourková Kateřina; Nemocnice Na Homolce; Praha
Chovanec Milan; Nemocnice Na Homolce; Praha

Mutácia génu pre LAMIN A/C a prevencia náhlej srdcovej smrti
Farkaš Jan; VÚSCH a.s.; Košice
Mišíková; Silvia; VÚSCH a.s.; Košice
Komanová Erika; VÚSCH a.s.; Košice
Stančák Branislav; VÚSCH a.s.; Košice
Sedlák Ján; VÚSCH a.s.; Košice
Kerekanič Michal; VÚSCH a.s.; Košice

Komplexní ablace arytmogenních zdrojů v perzistentní levé horní duté žíle u pacientů s fibrilaci síní
Fiala Martin; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Hrošová Martina; Oddělení kardiologie, Nemocnice Podlesí; Třinec
Toman Ondřej; Interní kardiologická klinika FN Brno; Brno
Bulková Veronika; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Rybka Lukáš; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Januška Jaroslav; Oddělení kardiologie, Nemocnice Podlesí; Třinec
Špinar Jindřich; Interní kardiologická klinika FN Brno; Brno

Pravosíňové zdroje arytmie při první ablaci dlouhodobé perzistentní fibrilace síní.
Fiala Martin; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Toman Ondřej; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Bulková Veronika; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Rybka Lukáš; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Černošek Michal; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Maňoušek Jan; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Januška Jaroslav; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Špinar Jindřich; Interní kardiologická klinika FN Brno; Brno

Katetrová ablace u pacientů do 18 let provedená v centrech pro dospělé
Fiala Martin; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Toman Ondřej; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Rybka Lukáš; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Bulková Veronika; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Černošek Michal; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Maňoušek; Jan; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Januška Jaroslav; Oddělení kardiologie, Nemocnice Podlesí; Třinec
Špinar Jindřich; Interní kardiologická klinika FN Brno; Brno
Vít Pavel; Oddělení kardiologie, Dětská nemocnice, FN Brno; Brno

Mapování komplexních síňových tachykardií systémem Carto Confidense u pacientů po ablaci perzistentní fibrilace síní
Fiala Martin; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Bulková Veronika; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Rybka Lukáš; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Toman Ondřej; Interní kardiologická klinika FN Brno; Brno
Černošek Michal; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Maňoušek Jan; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Špinar Jindřich; Interní kardiologická klinika FN Brno; Brno

Fokální síňová tachykardie bez předchozí intervence nebo strukturálního postižení srdce
Fiala Martin; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Toman Ondřej; Interní kardiologická klinika FN Brno; Brno
Bulková Veronika; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Rybka Lukáš; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Černošek Michal; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Maňoušek Jan; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Hrošová; Martina; Oddělení kardiologie, Nemocnice Podlesí; Třinec
Januška Jaroslav; Oddělení kardiologie, Nemocnice Podlesí; Třinec
Vít Pavel; Oddělení kardiologie, Dětská nemocnice, FN Brno; Brno
Špinar Jindřich; Interní kardiologická klinika FN Brno; Brno

Výskyt alternativních větví koronárního sinu vhodných pro implantaci levokomorové elektrody u pacientů neodpovídajících na srdeční resynchronizační léčbu
Hájek Přemysl; Kardiologie, Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice, a.s.; České Budějovice
Bulava Alan; Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice; České Budějovice
Sitek David; Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice, a.s.; České Budějovice

Význam úspěšnosti kontroly rytmu v léčbě fibrilace síní a síňových tachykardií u nemocných s prekapilární / kombinovanou plicní hypertenzí
Havránek Štěpán; II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze; Praha
Ambrož David; II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze; Praha
Fingrová Zdeňka; II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze; Praha
Jansa Pavel; II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze; Praha
Lindner Jaroslav; II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze; Praha
Linhart Aleš; II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze; Praha

Katetrová ablace parahisální fokální síňové tachykardie – akutní a dlouhodobé výsledky
Hrošová Martina; Nemocnice Podlesí a.s.; Třinec
Fiala Martin; Centrum kardiovaskulární péče; Brno
Chovančík Jan; Nemocnice Podlesí a.s.; Třinec
Jiravský Otakar; Nemocnice Podlesí a.s.; Třinec
Szmek Bogdan; Nemocnice Podlesí a.s.; Třinec
Neuwirth Radek; Nemocnice Podlesí a.s.; Třinec
Januška Jaroslav; Nemocnice Podlesí a.s.; Třinec

Cardiac resynchronization therapy for treatment of chronic pulmonary right ventricular dysfunction in congenital heart disease
Janoušek Jan; Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol; Praha
Kovanda Jan; Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol; Praha
Ložek Miroslav; Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol; Praha
Tomek Viktor; Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol; Praha
Gebauer Roman; Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol; Praha
Kubuš Peter; Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol; Praha

“Alternativní” léčba fibrilace síní – kazuistika
Jež Jiří; I.IKAK, ICRC/FN u sv. Anny; Brno
Lehar František; I.IKAK, ICRC/FN u sv. Anny; Brno
Starek Zdeněk; I.IKAK, ICRC/FN u sv. Anny; Brno
Wolf Jiří; I.IKAK, ICRC/FN u sv. Anny; Brno
Kulík Tomáš; I.IKAK, ICRC/FN u sv. Anny; Brno
Novák Miroslav; I.IKAK, ICRC/FN u sv. Anny; Brno

Ultrazvukem navigovaná blokáda ganglion stellatum v emergentní léčbě maligní bouře
Jiravský Otakar; Kardiocentrum Podlesí; Třinec
Špaček Radim; Kardiocentrum Podlesí; Třinec
Neuwirth Radek; Kardiocentrum Podlesí; Třinec
Chovančík Jan; Kardiocentrum Podlesí; Třinec
Szmek Bogdan; Kardiocentrum Podlesí; Třinec
Hrošová Martina; Kardiocentrum Podlesí; Třinec
Palowski Marek; Kardiocentrum Podlesí; Třinec
Branny Marian; Kardiocentrum Podlesí; Třinec

Horní hrudní sympatektomie: adjuvantní metoda léčby recidivujících komorových arytmií ?
Jiravský Otakar; Kardiocentrum Podlesí; Třinec
Špaček Radim; Kardiocentrum Podlesí; Třinec
Neuwirth Radek; Kardiocentrum Podlesí; Třinec
Chovančík Jan; Kardiocentrum Podlesí; Třinec
Szmek Bogdan; Kardiocentrum Podlesí; Třinec
Hrošová Martina; Kardiocentrum Podlesí; Třinec
Branny Marian; Kardiocentrum Podlesí; Třinec

Vplyv srdcovej resynchronizačnej liečby na sérovú hladinu vysoko senzitívneho C-reaktívneho proteínu u pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním.
Kerekanič Michal; VÚSCH, a.s.; Košice
Hudák Marek; VÚSCH, a.s.; Košice
Mišíková Silvia; VÚSCH, a.s.; Košice
Komanová Erika; VÚSCH, a.s.; Košice
Stančák Branislav; VÚSCH, a.s.; Košice

Ochráni nás diaľkové monitorovanie ICD pred neadekvátnymi výbojmi?
Komanová Erika; VÚSCH a.s.; Košice
Stančák Branislav; VÚSCH a.s., Kardiologická klinika, arytmologické oddelenie; Košice
Mišíková Silvia; VÚSCH a.s., Kardiologická klinika, arytmologické oddelenie; Košice

První zkušenosti našeho centra s mapovacím systémem Ensite Precision při léčbě komplexních arytmií.
Lehar František; I.interní kardioangiologická klinika FN u sv.Anny v Brně – ICRC; Brno;
Stárek Zdeněk; I.interní kardioangiologická klinika FN u sv.Anny v Brně – ICRC; Brno
Jež Jiří; I.interní kardioangiologická klinika FN u sv.Anny v Brně – ICRC; Brno
Kulík Tomáš; I.interní kardioangiologická klinika FN u sv.Anny v Brně – ICRC; Brno
Wolf Jiří; I.interní kardioangiologická klinika FN u sv.Anny v Brně – ICRC; Brno
Svanovská Zuzana; I.interní kardioangiologická klinika FN u sv.Anny v Brně – ICRC; Brno
Novák Miroslav; I.interní kardioangiologická klinika FN u sv.Anny v Brně – ICRC; Brno

Ztráta biventrikulární stimulace v důsledku oversensingu.
Lipoldová Jolana; I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny; Brno
Nagy Andrej; I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny; Brno
Dvořák Ivo; I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny; Brno
Novák Miroslav; I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny; Brno
Vykypě; Tomáš; I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny; Brno

Porovnanie Slovenska s ostatnými európskymi krajinami v registri CRT Survey II.
Margitfalvi Peter; NUSCH a.s.; Bratislava
Kaliská Gabriela; SsUSCCH; Banská Bystrica
Komanová; Erika; VUSCH a.s.; Košice
Šašov Michal; NUSCH a.s.; Bratislava
Hatala Robert; NUSCH a.s.; Bratislava
Dickstein Kenneth; Univerzita Bergen; Stavanger
Linde Cecilia; Karolinska Univerzita; Stokholm

Balóniková kryoizolácia pľúcnych vén – 3-ročné výsledky s druhou generáciou kryobalóna.
Mišíková Silvia; Klinika Kardiológie VÚSCH, a.s., LF UPJŠ, Arytmologické oddelenie; Košice
Bohó Alexander; Klinika Kardiológie VÚSCH, a.s., Arytmologické oddelenie; Košice
Spurný Peter; Klinika Kardiológie VÚSCH, a.s., Arytmologické oddelenie; Košice
Sudzinová Adriána; Klinika Kardiológie VÚSCH, a.s., Arytmologické oddelenie; Košice
Stančák Branislav; Klinika Kardiológie VÚSCH, a.s., LF UPJŠ, Arytmologické oddelenie; Košice
Komanová Erika; Klinika Kardiológie VÚSCH, a.s., Arytmologické oddelenie; Košice

Klinický prínos implantácie slučkového rekordéra u pacientov so synkopou, poruchami vedenia srdcových vzruchov a negatívnym elektrofyziologickým vyšetrením.
Mitro Peter; Klinika kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH a.s; Košice
Šimurda MIloš; Klinika kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH a.s; Košice
Jakubová Marta; Klinika kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH a.s; Klinika kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH a.s Košice
Muller Ervin; Klinika kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH a.s; Košice

Reziduální echokardiografické a CT nálezy po torakoskopickém uzávěru ouška levé síně systémem AtriClip PRO.
Osmančík Pavel; III. interní – kardiologická klinika, 3. LF UK a FNKV; Praha
Budera Petr; Kardiochirurgická klinika, 3. LF UK a FNKV; Praha
Petr Robert; III. interní – kardiologická klinika, 3. LF UK a FNKV; Praha
Heřman Dalibor; III. interní – kardiologická klinika, 3. LF UK a FNKV; Praha
Fojt Richard; Kardiochirurgická klinika, 3. LF UK a FNKV; Praha
Straka Zbyněk; Kardiochirurgická klinika, 3. LF UK a FNKV; Praha

Incidence a typy pravidelných síňových tachyarytmií po hybridní ablaci fibrilace síní
Osmančík Pavel; III. interní – kardiologická klinika, 3. LF UK a FNKV; Praha
Budera; Petr; Kardiochirurgická klinika, 3. LF UK a FNKV; Praha
Heřman Dalibor; III. interní – kardiologická klinika, 3. LF UK a FNKV; Praha
Žďárská Jana; III. interní – kardiologická klinika, 3. LF UK a FNKV; Praha
Procházková Radka; III. interní – kardiologická klinika, 3. LF UK a FNKV; Praha
Straka Zbyněk; Kardiochirurgická klinika, 3. LF UK a FNKV; Praha

Význam kompletní box leze vytvořené pomocí torakoskopické ablace na udržení sinusového rytmu
Osmančík Pavel; III. interní – kardiologická klinika, 3. LF UK a FNKV; Praha
Budera Petr; Kardiochirurgická klinika, 3. LF UK a FNKV; Praha
Heřman Dalibor; III. interní – kardiologická klinika, 3. LF UK a FNKV; Praha
Žďárská Jana; III. interní – kardiologická klinika, 3. LF UK a FNKV; Praha
Procházková; Radka; III. interní – kardiologická klinika, 3. LF UK a FNKV; Praha
Talavera David; Kardiochirurgická klinika, 3. LF UK a FNKV; Praha
Straka Zbyněk; Kardiochirurgická klinika, 3. LF UK a FNKV; Praha

Charakteristika arytmogenního substrátu a výsledky katetrizační ablace komorových tachykardií u pacientů s arytmogenní kardiomyopatií při mutaci desmoplakinu
Peich; Petr; IKEM; Praha
Krebsová Alice; IKEM; Praha
Wichterle Dan; IKEM; Praha
Čihák Robert; IKEM; Praha
Piherová L.; Ústav dědičných metabolických chorob, 1. lékařská fakulta UK a VFN; Praha
Norambuena P.; Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol; Praha
Stránecký V.; Ústav dědičných metabolických chorob, 1. lékařská fakulta UK a VFN; Praha
Aldhoon Bashar; IKEM; Praha
Kmoch S.; Ústav dědičných metabolických chorob, 1. lékařská fakulta UK a VFN; Praha
Macek Jr.; M.; Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol; Praha
Kautzne; Josef; IKEM; Praha

Vliv izolace plicních žil na lokalizované zdroje perzistující fibrilace síní: prospektivní studie pomocí neinvazivního panoramatického mapování na povrchu hrudníku.
Peich; Petr; IKEM; Praha
Wichterle Dan; IKEM; Praha
Čihák Robert; IKEM; Praha
Kautzner Josef; IKEM; Praha

Izolace plicních žil pomocí nových „single shot“ balonkových katetrů.
Petrů Jan; Nemocnice Na Homolce; Praha
Škoda Jan; Nemocnice Na Homolce; Praha
Šedivá Lucie; Nemocnice Na Homolce; Praha
Chovanec Milan; Nemocnice Na Homolce; Praha
Janotka Marek; Nemocnice Na Homolce; Praha
Královec Štěpán; Nemocnice Na Homolce; Praha
Mudroch Martin; Nemocnice Na Homolce; Praha
Baroch Jiří; Nemocnice Na Homolce; Praha
Neužil Petr; Nemocnice Na Homolce; Praha

Reversní remodelace levé komory v odpovědi na srdeční resynchronizační léčbu je silným prediktorem dlouhodobé prognózy.
Polášek Rostislav; Krajská nemocnice Liberec; Liberec
Roubíček Tomáš; Krajská nemocnice Liberec; Liberec
Kučera Pavel; Krajská nemocnice Liberec; Liberec
Kupec Jindřich; Krajská nemocnice Liberec; Liberec
Štros Jan; Krajská nemocnice Liberec; Liberec
Černý Jan; Krajksá nemocnice Liberec; Liberec
Wichterle Dan; IKEM; Praha

Changes of Body Surface Electrical Heart Field after Resynchronization Therapy.
Riedlbauchová Lucie; Kardiologická klinika 2.LF UK a FN Motol; Praha
Kittnar Otomar; Fyziologický ústav 1.LF UK; 1.Lékařská fakulta UK, Praha
Tomis Jan; Kardiologická klinika 2.LF UK a FN Motol; FN Motol, Praha
Ložek Miroslav; Dětské kardiocentrum FN Motol; FN Motol, Praha
Valeriánová Anna; Fyziologický ústav 1.LF UK; 1.Lékařská fakulta UK, Praha
Hrachovina Matěj; Fyziologický ústav 1.LF UK; 1.Lékařská fakulta UK, Praha
Janoušek Jan; Dětské kardiocentrum FN Motol; FN Motol, Praha

Epikardiální mapování levé komory srdeční vede k lepší „elektrické“ pozici levokomorové elektrody při torakoskopické implantaci oproti endovazálnímu přístupu
Roubíček Tomáš; Krajská nemocnice Liberec, a.s.; Liberec
Martinča Tomáš; Nemocnice Na Homolce; Praha
Wichterle Dan; IKEM; Praha
Štros Jan; Krajská nemocnice Liberec, a.s.; Liberec
Skalský Ivo; Nemocnice Na Homolce; Praha
Polášek Rostislav; Krajská nemocnice Liberec, a.s.; Liberec

Adekvátne liečená arytmická búrka nie je spojená so zvýšenou mortalitou u pacientov s ICD.
Stančák Branislav; Kardiologická klinika VUSCH a.s. a LF UPJŠ; Košice
Kerekanič Michal; Kardiologická klinika VUSCH a LF UPJŠ; Košice
Komanová Erika; Kardiologická klinika VUSCH a LF UPJŠ; Košice
Bohó Alexander; Kardiologická klinika VUSCH a LF UPJŠ; Košice
Mišíková Silvia; Kardiologická klinika VUSCH a LF UPJŠ; Košice
Sedlák Ján; Kardiologická klinika VUSCH a LF UPJŠ; Košice

Účinnost a bezpečnost nového teplotně řízeného diamond tip ablačního systému při katetrové ablaci fibrilace síní; nerandomizované srovnání se standardními contact force katetry.
Stárek Zdeněk; I. Interní kardioangiologická klinika, FN u svaté Anny, Brno; Brno
Lehar František; I. Interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice U svaté Anny, Brno
Jež Jiří; I. Interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice U svaté Anny, Brno
Pešl Martin; I. Interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice U svaté Anny, Brno
Wolf Jiří; I. Interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice U svaté Anny, Brno
Svánovská Zuzana; I. Interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice U svaté Anny, Brno
Kulík Tomáš; I. Interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice U svaté Anny, Brno

Katétrová ablácia supraventrikulárnych tachykardí vo VÚSCH Košice v rokoch 2004-2016
Sudzinová Adriana; VÚSCH, a.s.; Košice
Mišíková; Silvia; VÚSCH, a.s.; Košice
Stančák Branislav; VÚSCH, a.s.; Košice
Spurný Peter; VÚSCH, a.s.; Košice
Sedlák; Ján; VÚSCH, a.s.; Košice
Molčan; Marek; VÚSCH, a.s.; Košice

Ktorým pacientom s mitrálnou regurgitáciou pomôže CRT?
Šašov Michal; NÚSCH, a.s.; Bratislava
Vachulová Anna; NÚSCH, a.s.; Bratislava
Líška Branislav; NÚSCH, a.s.; Bratislava
Margitfalvi Peter; NÚSCH, a.s.; Bratislava
Hatala Róbert; NÚSCH, a.s.; Bratislava

Izolace plicních žil, komplikace a jejich prevence, náš soubor 2014-2017.
Šedivá Lucie; Nemocnice Na Homolce; Praha
Petrů Jan; Nemocnice Na Homolce; Praha
Janotka; Marek; Nemocnice Na Homolce; Praha
Chovanec Milan; Nemocnice Na Homolce; Praha
Neužil Petr; Nemocnice Na Homolce; Praha

Měření teplot v jícnu multipolární teplotní sondou v prevenci atrioesofageální píštěle při izolaci plicních žil.
Šedivá Lucie; Nemocnice Na Homolce; Praha
Petrů Jan; Nemocnice Na Homolce; Praha
Janotka Marek; Nemocnice Na Homolce; Praha
Chovanec Milan; Nemocnice Na Homolce; Praha
Neužil Petr; Nemocnice Na Homolce; Praha

Katetrizační ablace arytmií u dospělých s vrozenou srdeční vadou. Dlouhodobé výsledky specializovaného centra.
Škoda Jan; Nemocnice Na Homolce; Praha
Popelová Jana; Nemocnice Na Homolce; Praha
Gebauer Roman; Nemocnice Na Homolce; Praha
Petrů Jan; Nemocnice Na Homolce; Praha
Šedivá Lucie; Nemocnice Na Homolce; Praha
Černý Štěpán; Nemocnice Na Homolce; Praha
Skalský Ivoš; Nemocnice Na Homolce; Praha
Reddy Vivek; Mt.Sinai Hospital; New York, USA
Neužil Petr; Nemocnice Na Homolce; Praha

Is the patient in sinus rhythm or the atrial fibrillation is permanent? Case report.
Ťažký Vladimír; Interná klinika Fakultná nemocnica; Trnava
Čambál Daniel; Interná klinika Fakultná nemocnica; Trnava
Brtko Peter; Interná klinika Fakultná nemocnica; Trnava
Maďaričová Zuzana; Pro Care; Bratislava

Management katetrové ablace fibrilace síní.
Toman Ondřej; Interní kardiologická klinika FN Brno; Brno

ABLAF skóre – nástroj na identifikáciu optimálneho kandidáta na intervenčnú liečbu fibrilácie predsiení
Urban Ľuboš; OAKS, NÚSCH a.s., Bratislava
Bernát Viliam, OAKS, NÚSCH a.s. Bratislava
Mišíková Silvia; Ayrtmologické oddelenie VÚSCH a.s., Košice

Benefit chorých s mitrálnou regurgitáciou indikovaných na CRT.
Vachulová Anna; NÚSCH a.s.; Bratislava
Šašov Michal; NÚSCH a.s.; Bratislava
Liška Branislav; NÚSCH a.s.; Bratislava
Hatala Robert; NÚSCH a.s.; Bratislava

Obtížná diagnostika srdeční sarkoidózy projevující se setrvalými komorovými tachykardiemi
Válek Martin; II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN; Praha
Havránek Štěpán; II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN; Praha
Paleček Tomáš; II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN; Praha
Kuchynka Petr; II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN; Praha
Wichterle Dan; IKEM a II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN; Praha
Pšenička Miroslav; II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN; Praha

Existuje z hemodynamického hlediska rozdíl mezi unipolární a bipolární stimulací z pravé komory srdeční? Pilotní studie.
Vančura Vlastimil; Kardiologické oddělení, Centrum komplexní kardiovaskulární péče FN Plzeň; Plzeň
Ulč Ivan; Kardiologické oddělení, Centrum komplexní kardiovaskulární péče FN Plzeň; Plzeň
Šmíd Jiří; Kardiologické oddělení, Centrum komplexní kardiovaskulární péče FN Plzeň; Plzeň
Hofmanová Martina; Kardiologické oddělení, Centrum komplexní kardiovaskulární péče FN Plzeň; Plzeň
Vejvoda Václav; Kardiologické oddělení, Centrum komplexní kardiovaskulární péče FN Plzeň; Plzeň
Opatrný Jan; Kardiologické oddělení, Centrum komplexní kardiovaskulární péče FN Plzeň; Plzeň
Rokyta Richard; Kardiologické oddělení, Centrum komplexní kardiovaskulární péče FN Plzeň; Plzeň

Epizodní záznamníky ekg v dětské kardiologii.
Vít Pavel; Dětská kardiologie Pediatrická klinika FN Brno; Brno
Pejchl Marek; Dětská kardiologie Pediatrická klinika FN Brno; Brno
Bulková Veronika; MDT-Medical Data Transfer, s.r.o.; Brno

Dlouhodobá perzistence akutně dosaženého bloku při radiofrekvenční ablaci kavotrikuspidálního istmu: retrospektivní studie u pacientů s fibrilací síní
Wichterle Dan; IKEM; Praha
Peichl Petr; IKEM; Praha; Aldhoon; Bashar; IKEM; Praha
Čihák Robert; IKEM; Praha
Kautzner Josef; IKEM; Praha

Akutní změny hemodynamických ukazatelů v průběhu radiofrekvenční ablace fibrilace síní.
Wichterle Dan; IKEM; Praha
Peichl Petr; IKEM; Praha
Aldhoon Bashar; IKEM; Praha
Šramko Marek; IKEM; Praha
Čihák Robert; IKEM; Praha
Kautzner Josef; IKEM; Praha