Prijaté abstrakty – sekcia zdravotníckych pracovníkov v arytmológií

Prijaté práce v abecednom poradí podľa prvého autora:

Text prijatých abstraktov zobrazíte po kliknutí na názov abstraktu.

Diagnostická výtěžnost dlouhodobé transtelefonní kontinuální domácí telemetrie.
Bulková Veronika; Mezinárodní centrum pro telemedicínu, MDT-Medical Data Transfer; Brno
Michalčinová Veronika; Mezinárodní centrum pro telemedicínu, MDT-Medical Data Transfer; Brno
Sobotková Šárka; Mezinárodní centrum pro telemedicínu, MDT-Medical Data Transfer; Brno
Palanová Andrea; Mezinárodní centrum pro telemedicínu, MDT-Medical Data Transfer; Brno
Kovaříková Dagmar; Mezinárodní centrum pro telemedicínu, MDT-Medical Data Transfer; Brno
Zezulová Renata; Mezinárodní centrum pro telemedicínu, MDT-Medical Data Transfer; Brno
Laníková Petra; Mezinárodní centrum pro telemedicínu, MDT-Medical Data Transfer; Brno
Opravilová Kamila; Mezinárodní centrum pro telemedicínu, MDT-Medical Data Transfer; Brno
Pelikánová Veronika; Mezinárodní centrum pro telemedicínu, MDT-Medical Data Transfer; Brno
Fiala Martin; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno

Nové možnosti radiačnej ochrany v praxi.
Doboš Pavol; VUSCH a.s.; Košice

Efektivita antikoagulační terapie při katetrových ablacích fibrilace síní – zkušenosti jednoho pracoviště
Duda Jiř; Fakultní nemocnice Hradec Králové, I. interní kardioangiologická klinika, Hradec Králové
Dostálová H; Fakultní nemocnice Hradec Králové, I. interní kardioangiologická klinika, Hradec Králové

Nálezy v pravé síni u nemocných s plícní hypertenzi, kteří podstoupili katetrizační ablaci v pravé síni elektroanatomickým mapováním.
Fingrová Zdeňka; II. Interní klinika – klinika kardiologie a angiologie; Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha

Malé uši – veľké problémy. Skúsenosti z nášho centra s LAAO.
Ginzeriová Eva; NÚSCH a.s.; Bratislava
Vojteková Mária; NÚSCH a.s.; Bratislava

Systém pro automatickou klasifikaci fibrilace síní z krátkodobých jednosvodových EKG záznamů.
Hejč Jakub; Vysoké učení technické v Brně, Ústav biomedicínského inženýrství; FN Brno – Dětská nemocnice; Brno
Smíšek Radovan; Vysoké učení technické v Brně, Ústav biomedicínského inženýrství; Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky; Brno
Ronzhina Marina; Vysoké učení technické v Brně, Ústav biomedicínského inženýrství; Brno
Němcová Andrea; Vysoké učení technické v Brně, Ústav biomedicínského inženýrství; Brno
Maršánová Lucie; Vysoké učení technické v Brně, Ústav biomedicínského inženýrství; Brno
Chmelík Jiří; Vysoké učení technické v Brně, Ústav biomedicínského inženýrství; Brno
Kolářová Jana; Vysoké učení technické v Brně, Ústav biomedicínského inženýrství; Brno
Provazník Ivo; Vysoké učení technické v Brně, Ústav biomedicínského inženýrství; Brno
Smital Lukáš; Vysoké učení technické v Brně, Ústav biomedicínského inženýrství; Brno
Vítek Martin; Vysoké učení technické v Brně, Ústav biomedicínského inženýrství; Brno

Summary of 10 years of experimental animal EP lab
Hrachovina Matěj; Nemocnice Na Homolce; Praha
Mlček Mikuláš; 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy; Praha
Neužil Petr; Nemocnice Na Homolce; Praha

Keď ICD nestačí!!
Juhásová Martina; SUSCCH a.s. ; Banská Bystrica
Richterová Katarína; SUSCCH a.s.; Banská Bystrica

Extrakce elektrod kardiostimulátorů a defibrilátorů. příprava k výkonu a pooperační péče z pohledu sestry.
Kadlecová Martina; Nemocnice Na Homolce; Praha
Kemzová Kristýna; Nemocnice Na Homolce; Praha
Radvanovská Vendula; Nemocnice Na Homolce; Praha

Vývoj resynchronizační léčby ve FNHK
Kiršbaumová Gabriela; I. interní kardioangiologická klinika FN Hradec Králové; Hradec Králové
Horáčková Miroslava; I. interní kardioangiologická klinika FN Hradec Králové; Hradec Králové

Edukácia pacienta pred a po uzávere uška ľavej predsiene.
Kniežová Eva; VÚSCH a.s., arytmologická ambulancia; Košice
Šustríková Svetlana; VÚSCH.a.s., arytmologická ambulancia; Košice

Využite PEAK PlasmaBlade pri reimplantáciách trvalých kardiostimulátorov a kardioverter-defibrilátorov
Kollárová Zuzana; VÚSCH a.s.; Košice
Gedeónová Andrea; VÚSCH a.s.; Košice
Komanová Erika; VÚSCH a.s.; Košice
Kučerová Dana; VÚSCH a.s.; Košice
Stančák Branislav; VÚSCH a.s.; Košice
Mišíková Silvia; VÚSCH a.s.; Košice

Nečekaná komplikace po radiofrekvenční ablaci AV junkce – kazuistika.
Konečný Petr; IKEM; Praha
Wichterle Dan; IKEM; Praha
Nejedlo Vojtěch; IKEM; Praha

Izolace plicních žil balónkovým katetrem s využitím radiofrekvenční energie.
Královec Štěpán; Nemocnice na Homolce; Praha
Mudroch Martin; Nemocnice na Homolce; Praha
Baroch Jiří; Nemocnice na Homolce; Praha
Mráček Michal; Nemocnice na Homolce; Praha
Drtina-Gabera Tomáš; Nemocnice na Homolce; Praha
Brada Jiří; Nemocnice na Homolce; Praha
Petru Jan; Nemocnice na Homolce; Praha
Neužil Petr; Nemocnice na Homolce; Praha

Kardioneuroablace – intervenční léčba neurokardiogenních (vasovagálních) synkop.
Kubelkobá Monika; IKEM; PRAHA
Javorská Hana; IKEM; PRAHA
Lásková Helena; IKEM; PRAHA
Jakubcová Jitka; IKEM; PRAHA

Potreba trvalej kardiostimulácie u pacientov po výmene aortálnej chlopne chirurgickým a transkatétrovým prístupom.
Kučerová Dana; VÚSCH a.s.; Košice
Farkaš Jan; VÚSCH a.s.; Košice
Komanová Erika; VÚSCH a.s.; Košice
Sedlák Ján; VÚSCH a.s.; Košice
Stančák Branislav; VÚSCH a.s.; Košice
Mišíková Silvia; VÚSCH a.s.; Košice

„Single stage“ hybridní RFA permanentní fibrilace síní
Kulík Tomáš; Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC); Brno
Stárek Zdeněk; Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC); Brno
Ostřížek Tomáš; Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH); Brno
Horváth Vladimír; Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH); Brno

Srovnání elektrické a mechanické aktivace komorového myokardu pomocí vysokofrekvenčních depolarizačních map a STE u pacientů s BLRT
Leinveber Pavel; ICRC & I.IKAK FN u sv. Anny; Brno
Halámek Josef; ÚPT AVČR; Brno
Jurák Pavel; ÚPT AVČR; Brno
Meluzín Jaroslav; ICRC & I.IKAK FN u sv. Anny; Brno
Plešinger Filip; ÚPT AVČR; Brno
Lipoldová Jolana; ICRC & I.IKAK FN u sv. Anny; Brno
Novák Miroslav; I.IKAK FN u sv. Anny; Brno

Diagnostická výtěžnost dlouhodobé neinvazivní monitorace EKG u pacientů se synkopou nejasné etiologie- výsledky 2 leté studie.
Michalčinová Veronika; Mezinárodní centrum pro telemedicínu- MDT-Medical Data Transfer; Brno
Bulková Veronika; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno
Gandalovičová Jana; Mezinárodní centrum pro telemedicínu- MDT-Medical Data Transfer; Brno
Kovaříková Dagmar; Mezinárodní centrum pro telemedicínu- MDT-Medical Data Transfer; Brno
Sobotková Šárka; Mezinárodní centrum pro telemedicínu- MDT-Medical Data Transfer; Brno
Palanová Andrea; Mezinárodní centrum pro telemedicínu- MDT-Medical Data Transfer; Brno
Wünschová Hanka; IKEM – Institut klinické a experimentální medicíny; Praha
Fiala Martin; Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical; Brno

První zkušenosti s mapovacím systémem EnSite PrecisionTM.
Míková Monika; Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; Brno
Stárek Zdeněk; Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; Brno
Jež Jiří; Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; Brno
Lehar František; Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; Brno
Wolf Jiří; Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; Brno
Kulík Tomáš; Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; Brno
Svánovská Zuzana; Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; Brno

3D vizualizácia ľavej predsiene implementáciou virtuálneho modelu do RTG obrazu pri balónikovej kryoablácií pľúcnych žíl.
Molčan Marek; VUSCH a.s.; Košice
Kučerová Dana; VUSCH a.s.; Košice
Mišíková Silvia; VUSCH a.s.; Košice
Sudzinová Adriana; VUSCH a.s.; Košice
Stančák Branislav; VUSCH a.s.; Košice

Katetrizační ablace fibrilace síní pomocí katetru Diamond Temp
Mudroch Martin; Nemocnice Na Homolce; Praha
Královec Štěpán; Nemocnice Na Homolce; Praha
Baroch Jiří; Nemocnice Na Homolce; Praha
Mráček Michal; Nemocnice Na Homolce; Praha
Dujka Libor; Nemocnice Na Homolce; Praha
Petrů Jan; Nemocnice Na Homolce; Praha
Neužil Petr; Nemocnice Na Homolce; Praha

Spiroergometrie versus šestiminutový test chůze při hodnocení (akutní) efektivity srdeční resynchronizační terapie.
Pospíšil David; Fakultní nemocnice Brno; Brno
Felšoci Marián; Fakultní nemocnice Brno; Brno
Sepši Milan; Fakultní nemocnice Brno; Brno
Tobiášová Nela; Fakultní nemocnice Brno; Brno

Závislost úspěšnosti ablace pro fibrilaci síní na velikosti amplitudy f – vln.
Procházková Radka; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady; Praha
Žďárská Jana; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady; Praha
Heřman Dalibor; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady; Praha
Osmančík Pavel; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady; Praha
Čurila Karol; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady; Praha
Štros Petr; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady; Praha

Metodika měření aktivovaného koagulačního času (ACT) na odlišných typech měřících přístroj přístrojů.
Rotter Natalia; Oddělení kardiologie, Centrum kardiovaskulární péče; Brno
Müllerová Alena; Oddělení kardiologie, Centrum kardiovaskulární péče; Brno
Bulková Veronika; Oddělení kardiologie, Centrum kardiovaskulární péče; Brno
Fiala Martin; Oddělení kardiologie, Centrum kardiovaskulární péče; Brno

Dvojí exit z lokalizovaného zdroje v kořeni aorty imitující dva zdroje ektopické komorové arytmie.
Rotter Natalia; Oddělení kardiologie, Centrum kardiovaskulární péče; Brno
Müllerová Alena; Oddělení kardiologie, Centrum kardiovaskulární péče; Brno
Nováčková Jana; Oddělení kardiologie, Centrum kardiovaskulární péče; Brno
Bulková Veronika; Oddělení kardiologie, Centrum kardiovaskulární péče; Brno
Rybka Lukáš; Oddělení kardiologie, Centrum kardiovaskulární péče; Brno
Toman Ondřej; Oddělení kardiologie, Centrum kardiovaskulární péče; Brno
Černošek Michal; Oddělení kardiologie, Centrum kardiovaskulární péče; Brno
Maňoušek Jan; Oddělení kardiologie, Centrum kardiovaskulární péče; Brno
Fiala Martin; Oddělení kardiologie, Centrum kardiovaskulární péče; Brno

Transvenozní extrakce stimulačních a defibrilačních elektrod.
Skákalíková Květoslava; Nemocnice na Homolce; Praha
Kycltová Veronika; Nemocnice na Homolce; Praha
Machová Hana; Nemocnice na Homolce; Praha
Koblížková Petra; Nemocnice na Homolce; Praha
Petrů Jan; Nemocnice na Homolce; Praha
Neužil Petr; Nemocnice na Homolce; Praha
Stránska Marie; Nemocnice Na Homolce; Praha

Atrioesofageální píštěl je vzácná komplikace katetrizační ablace.
Stránská Marie; Nemocnice na Homolce; Praha
Gabrišková Markéta; Nemocnice na Homolce; Praha
Skákalíková Květoslava; Nemocnice na Homolce; Praha
Kycltová Veronika; Nemocnice na Homolce; Praha
Petrů Jan; Nemocnice na Homolce; Praha
Neužil Petr; Nemocnice na Homolce; Praha

Predikce zúžení QRS komplexu zaváděné BiV stimulace perioperačním měřením aktivačních zpoždění.
Střítecký Jakub; FN a LFUK Hradec Králové; Hradec Králové
Pařízek Petr; FN a LFUK Hradec Králové; Hradec Králové

Srovnání radiofrekvenční ablace paroxysmální fibrilace síní pomocí katétru TactiCath Quartz a katétru ACT Diamond Tip.
Svánovská Zuzana; Fakultní nemocnice u sv. Anny; Brno
Stárek Zdeněk; Fakultní nemocnice u sv. Anny; Brno
Lehar František; Fakultní nemocnice u sv. Anny; Brno
Jež Jiří; Fakultní nemocnice u sv. Anny; Brno
Kulík Tomáš; Fakultní nemocnice u sv. Anny; Brno
Wolf Jiří; Fakultní nemocnice u sv. Anny; Brno

Nečekaná komplikace po upgradu na biventrikulární kardiostimulátor- kazuistika.
Svoboda Jan; IKEM; Praha
Krýže Lukáš; IKEM; Praha
Nečasová Lucie; IKEM; Praha
Bláhová Marie; IKEM; Praha

Maligní forma vazospastické anginy pektoris u pacienta s typickými symptomy – vzácná diagnóza závažného onemocnění.
Šikorská Lenka; Fakultní nemocnice Olomouc- I. interní klinika – kardiologie – JIP; Olomouc
Baslerová Vladimíra; FNOL, I. interní klinika – kardiologie – JIP; Olomouc
Špaček Miloš; FNOL, I. interní klinika – kardiologie – JIP; Olomouc
Hutyra Martin; FNOL, I. interní klinika – kardiologie – JIP; Olomouc

Špecifikácie práce zdravotníckeho asistenta pri elektrickej kardioverzii u pacientov s implantovaným TKS/ICD.
Varcholová Mária; VUSCH a.s.; Košice
Remetová Slavomíra; VUSCH a.s.; Košice
Valková Tatiana; VUSCH; Košice

Ultrazvukem navigovaná blokáda ganglion stellatum v emergentní léčbě maligní bouře.
Zoubková Radka; Elektrofyziologická laboratoř; Třinec Podlesí

Předoperační analýza variability srdeční frekvence u kardiochirurgických pacientů s pooperační fibrilací síní.
Žďárská Jana; III. Interní-kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova; Praha
Osmančík Pavel; III. Interní-kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova; Praha
Smrčka Pavel; Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze; Praha
Bílek Jan; Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova; Praha
Heřman Dalibor; III. Interní-kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova; Praha
Procházková Radka; III. Interní-kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova; Praha
Budera Petr; Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova; Praha