Dôležité informácie

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:

Prihlášky na účasť: do 31.10.2017

On-line odosielanie abstraktov: do 08.10.2017, 24:00

Vyrozumenie o akceptácií abstraktu: 15.10.2017 na www.kongres.arytmie.sk

Rezervácie ubytovania: od 01.09.2017 do 31.10.2017
do vyčerpania kapacity, požiadavky budú vybavované v poradí ako boli podané

DÔLEŽITÉ ADRESY:

WEB stránka sympózia: www.kongres.arytmie.sk
Zasielanie abstraktov: www.kongres.arytmie.sk/abstrakty/on-line-zaslanie-abstraktov/  (výlučne elektronicky)
Prihlášky k účasti: www.kongres.arytmie.sk/prihlaska  (výlučne online)
Rezervácia ubytovania: www.kongres.arytmie.sk/ubytovanie-hotely/on-line-rezervacia-ubytovania/ (výlučne online)

Organizátor podujatia:

Slovenská asociácia srdcových arytmií
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Slovenská Republika

Tel: +421 259320399
e-mail: urban@nusch.sk
Informácie o sympóziu:    info@arytmie.sk