Dôležité informácie

Prihlášky na účasť: do 31.10.2019
On-line odosielanie abstraktov: do 23.09.2019, 12:00
Vyrozumenie o akceptácií abstraktu: 01.10.2019 na www.kongres.arytmie.sk
DÔLEŽITÉ ADRESY:
WEB stránka sympózia: www.kongres.arytmie.sk
Zasielanie abstraktov: http://www.kongres.arytmie.sk/abstrakty/on-line-zaslanie-abstraktov/  (výlučne elektronicky)
Prihlášky k účasti: www.kongres.arytmie.sk/prihlaska  (výlučne online)

 

Organizátor podujatia:
Slovenská asociácia srdcových arytmií
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Slovenská Republika
Tel: +421 259320399
e-mail: urban@nusch.sk

Informácie o sympóziu:    info@arytmie.sk