Registrácia

On-line registrácia bola ukončená dňa 31.10.2019. Po tomto termíne je možné odosielať len hromadne objednávky (nad 5 osôb) na registráciu formou e-mailu na registracia@arytmie.sk

Po tomto termíne je individuálna registrácia možná len na mieste​