Ubytovanie

Vybrať si môžete z týchto ubytovacích zariadení:

 

Hotel Holiday Inn

Viac obrázkov

Hotel Barbakan

Viac obrázkov

Hotel Max Plaza

Viac obrázkov

Penzion LaPension

Viac obrázkov

Penzion Patriot

Viac obrázkov

Hotel Dream

Viac obrázkov

Hotel London

Viac obrázkov

Hotel Phoenix

Viac obrázkov

Hotel Premier

Viac obrázkov

Hotel Spectrum

Viac obrázkov

Hotel Impiq

Viac obrázkov

Hotel Sheylys

Viac obrázkov

Penzion LUXOR

Viac obrázkov

Penzion LUX

Viac obrázkov

Hotel Empire

Viac obrázkov

Penzion Panorama

Viac obrázkov

 

 

Spôsoby platieb za služby

Registračný poplatok i ubytovanie je možné zaplatiť kreditnými kartami Visa, MasterCard, American Express a bankovým prevodom na účet. Neakceptujeme platby prostredníctvom Českej alebo Slovenskej pošty. V prípade, ak poplatky za účastníka platí iná osoba/organizácia, je potrebné uviesť meno za koho bola platba realizovaná. Platby na účet realizujte až na základe zálohovej faktúry, ktorá bude vystavená najneskôr do 10 dní od odoslania on-line požiadavky. Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku i ubytovania si uschovajte a v prípade potreby na vyzvanie predložte.

Číslo účtu pre platby EUR:
IBAN: SK67 0200 0000 0020 3915 1753
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská Republika
SWIFT Kód: SUBASKBX
Poplatky: OUR
Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

Stornopodmienky:
Registráciu je možné zrušiť do 31.10.2017 za administratívny poplatok 10,00 €, ktorý bude odrátaný od vráteného registračného poplatku. Po tomto termíne nebudú zrušené registrácie refundované.

Pre rezervácie ubytovania platia nasledovné stornopodmienky:

Zrušenie rezervácie ubytovania do 20.10.2017:
od vrátenej sumy bude odrátaný administratívny poplatok 30% (min. 30,00 €)

Zrušenie rezervácie ubytovania od 20.10.2017 do 1.11.2017:
od vrátenej sumy bude odrátaný administratívny poplatok 50% (min. 50,00 €)

Zrušenie rezervácie ubytovania od 2.11.2017:
zaplatená čiastka nebude refundovaná

 

Predpokladaná výška nepeňažného plnenia (občerstvenie a strava, 12.-14.11.2017, kongresové služby) na jedného účastníka je kalkulovaná na 80,00 Eur vrátane DPH (čo pre lekára znamená odvod dane vo výške 15,20 Eur). Doklad o skutočnej výške nepeňažného plnenia bude odoslaný každému účastníkovi do konca roka 2017. Doklad je povinnou prílohou k daňovému priznaniu podľa ust. § 15 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní. Nepeňažný príjem zahrnie účastník medzi príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o daní z príjmov a zdaní podľa platného zákona (predpokladaná výška dane je 19 % z výšky nepeňažného plnenia).