Kapacity a ceny ubytovania

Hotel hodnotenie  1/1 1/2 TWIN 1/2 KING 1/3 APT (1/2) APT (nad 1/2)
Holiday Inn 4* 8,9 0 0 0
Barbakan 4* 7,1 0 0 0 0 0
Max Plaza 3* 7,3 0 0 0
La Pension 3* 9,4 0 0
Penzion Patriot 3* 9,4 0 0
Dream 3* 8,6 2 8 0 0
London 3* 8,3 0 0 0
Phoenix 3* 7,8 0 0 0 0 0
Premier 3* 8,2 0 0 0 1
Spectrum 3* 7,1 1 22 2 3
Impiq 4* 8,1 0
Sheylyś 3* 7,6 10 4
Penzion Luxor 2* 9,4 0 2
Penzion Lux 2* 8,3 6 1

Cenník

Hotel hodnotenie 1/1 1/2 TWIN 1/2 KING 1/3 APARTMAN
s 1 osobou s 2 osobami s 1 osobou s 2 osobami s 1 osobou s 2 osobami s 3 osobami s 1 osobou s 2 osobami s 3 osobami s 4 osobami
Holiday Inn 4* 8,9 x 99,00 € 109,00 € 99,00 € 109,00 € x x x 119,00 € 119,00 € x x
Barbakan 4* 7,1 69,00 € 69,00 € 89,00 € 69,00 € 89,00 € x x x 109,00 € 109,00 € x x
Max Plaza 3* 7,3 x 59,00 € 79,00 € 59,00 € 79,00 € x x x 99,00 € 99,00 € x x
La Pension 3* 9,4 x 59,00 € 79,00 € 59,00 € 79,00 € x x x x x x x
Penzion Patriot 3* 9,4 x 59,00 € 69,00 € x x x x x 79,00 € 79,00 € x x
Dream 3* 8,6 x 59,00 € 69,00 € 59,00 € 69,00 € x x x x x x x
London 3* 8,3 49,00 € x x 59,00 € 69,00 € x x x 79,00 € 79,00 € 99,00 € 109,00 €
Phoenix 3* 7,8 x 49,00 € 59,00 € 49,00 € 59,00 € 49,00 € 59,00 € 69,00 € 79,00 € 79,00 € 99,00 € 109,00 €
Premier 3* 8,2 49,00 € 49,00 € 59,00 € 49,00 € 59,00 € x x x 79,00 € 79,00 € x x
Spectrum 3* 7,1 39,00 € 49,00 € 59,00 € 49,00 € 59,00 € 49,00 € 59,00 € 69,00 € 79,00 € 79,00 € 99,00 € x
Impiq 4* 8,1 x 69,00 € 89,00 € x x x x x x x x x
Sheylyś 3* 7,6 x 49,00 € 59,00 € x x x x x 49,00 € 59,00 € x x
Penzion Luxor 2* 9,4 x 39,00 € 49,00 € x x x x x
Penzion Lux 2* 8,3 x 39,00 € 49,00 € x x 39,00 € 49,00 € 59,00 € x x x x
Spôsoby platieb za služby

Registračný poplatok i ubytovanie je možné zaplatiť kreditnými kartami Visa, MasterCard, American Express a bankovým prevodom na účet. Neakceptujeme platby prostredníctvom Českej alebo Slovenskej pošty. V prípade, ak poplatky za účastníka platí iná osoba/organizácia, je potrebné uviesť meno za koho bola platba realizovaná. Platby na účet realizujte až na základe zálohovej faktúry, ktorá bude vystavená najneskôr do 10 dní od odoslania on-line požiadavky. Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku i ubytovania si uschovajte a v prípade potreby na vyzvanie predložte.

Číslo účtu pre platby EUR:
IBAN: SK67 0200 0000 0020 3915 1753
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská Republika
SWIFT Kód: SUBASKBX
Poplatky: OUR
Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

Stornopodmienky:
Registráciu je možné zrušiť do 31.10.2017 za administratívny poplatok 10,00 €, ktorý bude odrátaný od vráteného registračného poplatku. Po tomto termíne nebudú zrušené registrácie refundované.

Pre rezervácie ubytovania platia nasledovné stornopodmienky:

Zrušenie rezervácie ubytovania do 20.10.2017:
od vrátenej sumy bude odrátaný administratívny poplatok 30% (min. 30,00 €)

Zrušenie rezervácie ubytovania od 20.10.2017 do 1.11.2017:
od vrátenej sumy bude odrátaný administratívny poplatok 50% (min. 50,00 €)

Zrušenie rezervácie ubytovania od 2.11.2017:
zaplatená čiastka nebude refundovaná

 

Predpokladaná výška nepeňažného plnenia (občerstvenie a strava, 12.-14.11.2017, kongresové služby) na jedného účastníka je kalkulovaná na 80,00 Eur vrátane DPH (čo pre lekára znamená odvod dane vo výške 15,20 Eur). Doklad o skutočnej výške nepeňažného plnenia bude odoslaný každému účastníkovi do konca roka 2017. Doklad je povinnou prílohou k daňovému priznaniu podľa ust. § 15 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní. Nepeňažný príjem zahrnie účastník medzi príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o daní z príjmov a zdaní podľa platného zákona (predpokladaná výška dane je 19 % z výšky nepeňažného plnenia).