Vedecký program

Vážené kolegyne a kolegovia,
Organizačný výbor XVII. slovensko-českého sympózia o arytmiách a kardiostimulácií, ktoré sa bude konať v termíne 10.11.2019 (11:00) – 12.11.2019 (13:00) v Hoteli NH GATE ONE a VIENNA HOUSE EASY, Bratislava, SR, Vám ďakuje za odoslanie abstraktu Vašej originálnej práce.

Na tomto mieste môžete nájsť definitívny program sympózia.

Tlačená podoba programu bude súčasťou kongresových materiálov, ktoré dostanete pri registrácií na podujatie.
Tešíme sa na Vašu účasť v Bratislave.

Organizačný a programový výbor