Vedecký program

Vážené kolegyne a kolegovia,
Organizačný výbor XV. slovensko-českého sympózia o arytmiách a kardiostimulácií, ktoré sa bude konať v termíne 12.11.2017 (10:00) – 14.11.2017 v Congres Hoteli Holiday Inn, Trnava, SR, Vám ďakuje za odoslanie abstraktu Vašej originálnej práce.

Na tomto mieste môžete nájsť definitívny program sympózia.

Tlačená podoba programu bude súčasťou kongresových materiálov, ktoré dostanete pri registrácií na podujatie. Elektronickú verziu kompletného programu si môžete stiahnuť tu…

Tešíme sa na Vašu účasť v Trnave.
Organizačný a programový výbor