Všeobecné informácie

Miesto a časový harmonogram vedeckého programu:

Kongresové centrum:                        HOTEL HOLIDAY INN, TRNAVA

Vedecký program: 
nedeľa 12.11.2017 10:00 – 18:00 h
pondelok 13.11.2017 09:00 – 18:00 h
utorok 14.11.2017 09:00 – 13:00 h

 

Asociácia zdravotníckych pracovníkov v arytmológií
Kongresové centrum:                        TRNAVSKÁ UNIVERZITA

Vedecký program:
nedeľa 12.11.2017 13:00 – 18:00 h
pondelok 13.11.2017 09:00 – 18:00 h

 

SPOLOČENSKÉ AKTIVITY
12.11.2017      Spoločenský večer SASA
Cena lístka: 25,00 €, zakúpiť je možné pri registrácií (on-line) alebo na mieste

Rokovacie jazyky:
slovenčina, čeština, angličtina

Abstrakty:
Prijaté abstrakty budú zverejnené dňa 15.10.2017 na www.kongres.arytmie.sk.
Prijaté abstrakty budú dostupné na webovej stránke kongresu, nebudú publikované v tlačovej podobe.  Abstrakty vyžiadaných prednášok a prednášok firemných sympózií sa neuverejňujú.

Program:
Definitívny program sympózia bude k dispozícií v elektronickej forme začiatkom novembra 2017 na www.kongres.arytmie.sk. Vytlačená podoba programu bude súčasťou kongresovej tašky.

Certifikáty o účasti:
Účasť na 15. slovenskom a českom sympóziu o arytmiách a kardiostimulácii je zaradená do systému postgraduálneho vzdelávania CME. Certifikáty o účasti sa budú vydávať 14.11.2017 a po skončení podujatia nebudú dodatočne zasielané.

Stravovanie v priebehu sympózia:
Pre registrovaných účastníkov budú počas prestávok k dispozícií nealkoholické teplé a studené nápoje a občerstvenie.
12.11.2017 a 13.11.2017 bude pre registrovaných účastníkov podávaný teplý obed v priestoroch reštaurácií hotela Holiday Inn a v priestoroch jedálne Trnavskej Univerzity.

Doprava
Všetky hotely sympózia sa nachádzajú v širšom centre Trnavy, maximálne 20 minút peši. Kongresový hotel disponuje dostatočnou kapacitou parkovacích miest v podzemných garážach. Z toho dôvodu nebude v priebehu vedeckého programu zabezpečovaná žiadna kyvadlová doprava.

ÚČASTNÍCKE POPLATKY:

Účastnícke poplatky: do 31.10.2017 na mieste Spoloč. večer
Člen SASA, SKS, ČKS 50,00 € 70,00 € 25,00 €
Nečlenovia SASA, SKS, ČKS 80,00 € 100,00 € 25,00 €
Zdravotné sestry, študenti LF bez poplatku 25,00 €
Aktívny účastníci bez poplatku 25,00 €
Registrácia na jeden deň nebude poskytovaná

Spôsob a podmienky platby poplatkov

UBYTOVANIE

Ubytovanie pre účastníkov kongresu je zabezpečené vo kvalitných hoteloch a penziónoch v širšom centre Trnavy rôznej cenovej úrovne, ktoré sú vzdialené od kongresového centra maximálne 20 minút peši. Požiadavky na ubytovanie budú vybavované v poradí ako boli podané.

Všetky ceny ubytovania obsahujú DPH, raňajky a mestský poplatok. Rezervačný formulár, kompletný cenník a aktuálne dostupné voľné ubytovacie kapacity v jednotlivých zariadeniach nájdete na www.kongres.arytmie.sk od 01.09.2017. Platby za ubytovanie sú splatné vopred v plnej výške na základe zálohovej faktúry.