Všeobecné informácie

Miesto a časový harmonogram vedeckého programu:

Sekcia lekárov

Kongresové centrum:                        HOTEL NH GATE ONE

Vedecký program: 
nedeľa 10.11.2019 11:00 – 18:30 h
pondelok 11.11.2019 09:00 – 18:30 h
utorok 12.11.2019 09:00 – 13:00 h

 

Asociácia zdravotníckych pracovníkov v arytmológií
Kongresové centrum:                        HOTEL VIENNA HOUSE EASY

Vedecký program:
nedeľa 10.11.2019 11:00 – 18:30 h
pondelok 11.11.2019 09:00 – 18:30 h

REGISTRÁCIA pre všetkých účastníkov:

HOTEL NH GATE ONE

nedeľa 10.11.2019 08:00 – 19:00 h
pondelok 11.11.2019 08:00 – 19:00 h
utorok 12.11.2019 08:00 – 14:00 h

 

ÚČASTNÍCKE POPLATKY:

Účastnícke poplatky: do 31.10.2019 na mieste Diskusný večer
Člen SASA, SKS, ČKS 50,00 € 70,00 € 25,00 €
Nečlenovia SASA, SKS, ČKS 80,00 € 100,00 € 25,00 €
Zdravotné sestry, študenti LF 20,00 € 30,00 € 25,00 €
Aktívny účastníci bez poplatku 25,00 €
Registrácia na jeden deň nebude poskytovaná

 

SPOLOČENSKO – DISKUSNÝ VEČER

Spoločensko-diskusný večer Slovenskej asociácie srdcových arytmií.
Termín 11.11.2019 o 19:30 hod. Divadlo Nova scéna
Vstupenkou na spoločensko-diskusný večer je oficiálna menovka sympózia.
Autobusová doprava medzi hotelom NH GATE ONE / VIENNA HOUSE EASY  a Divadlom bude zabezpečená v oboch smeroch

Spoločensko – diskusný večer je súčasťou odborného programu sympózia a nebude hradený z príjmov od držiteľov uvedených v §2 písmeno y) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 

Rokovacie jazyky:
slovenčina, čeština, angličtina

Abstrakty:
Prijaté abstrakty budú zverejnené dňa 01.10.2019 na www.kongres.arytmie.sk.
Prijaté abstrakty budú dostupné na webovej stránke kongresu, nebudú publikované v tlačovej podobe.  Abstrakty vyžiadaných prednášok a prednášok firemných sympózií sa neuverejňujú.

Program:
Definitívny program sympózia bude k dispozícií v elektronickej forme začiatkom novembra 2019 na www.kongres.arytmie.sk. Vytlačená podoba programu bude súčasťou kongresovej tašky.

Certifikáty o účasti:
Účasť na XVII. slovenskom a českom sympóziu o arytmiách a kardiostimulácii je zaradená do systému postgraduálneho vzdelávania CME LEKOM a kreditovaným podujatím Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Certifikáty o účasti sa budú vydávať 12.11.2019 a po skončení podujatia nebudú dodatočne zasielané.

Stravovanie v priebehu sympózia:
Pre registrovaných účastníkov budú počas prestávok k dispozícií nealkoholické teplé a studené nápoje a občerstvenie.
10.11.2019 a 11.11.2019 bude pre registrovaných účastníkov podávaný teplý obed v priestoroch reštaurácií hotela NH GATE ONE (lekárske sekcie) a VIENNA HOUSE EASY (sekcie zdravotníckych pracovníkov v arytmológií).

Doprava
Napriek tesnej blízkosti hotelov NH GATE ONE a VIENNA HOUSE EASY bude v priebehu vedeckého programu zabezpečovaná kyvadlová doprava mikrobusom.

UBYTOVANIE

Vzhľadom na limitované ubytovacie kapacity dovoľujeme si Vás informovať, že ubytovanie v kongresových hoteloch NH Gate OneVienna House Easy budú preferenčne poskytované skupinovým rezerváciám partnerov/sponzorov sympózia. V tejto veci odporúčame obrátiť sa nich alebo využiť ubytovanie v iných hoteloch v lokalite Bratislavy.