XIX. SLOVENSKÉ A ČESKÉ SYMPÓZIUM O ARYTMIÁCH A KARDIOSTIMULÁCII

Sympózium
XIX. slovenské a české sympózium o arytmiách a kardiostimulácii
XIXth Slovak and Czech Symposium on Arrhythmias and Cardiac Pacing

6 – 8.11.2022,  Tále, Slovenská republika

Kongresové centrum:  Hotel Partizán, Tále
Congress venue: Hotel Partizán,Vedecký program

Vážené kolegyne a kolegovia, Organizačný vybor XIX. Slovenského a českého sympózia o arytmiách … [čítajte ďalej...]

On-line rezervácia ubytovania

On-line rezervácia ubytovania bola ukončená dňa 20.11.2022. Po tomto termíne je možné odosielať len … [čítajte ďalej...]

Dôležité informácie

Prihlášky na účasť: do 30.10.2022; 24:00 On-line odosielanie abstraktov: do 20.09.2022; … [čítajte ďalej...]

Všeobecné informácie

Miesto a časový harmonogram vedeckého programu: Sekcia lekárov Kongresové centrum:   Hotel … [čítajte ďalej...]