Abstrakty

Vážené kolegyne a kolegovia,
Organizačný vybor XIX. Slovenského a českého sympózia o arytmiách a kardiostimulácií, ktoré sa bude konať v termíne 6.11.2022 (13:00) – 8.11.2022 (13:00)Hoteli PARTIZÁN, TÁLE, SR, Vám ďakuje za odoslanie abstraktu Vašej originálnej práce.

Podmienkou prezentácie abstraktu je registrácia prezentujúceho autora na podujatie, ktorú môžete uskutočniť on-line na www.kongres.arytmie.sk/prihlaska/ do 31.10.2022.

Definitívne časové zaradenie prednášky Vám oznámime ihneď po vytvorení definitívnej verzie vedeckého programu sympózia prostredníctvom e-mailu.

Definitívny program sympózia nájdete na stránke http://www.kongres.arytmie.sk/vedecky-program/ najneskôr 1.11.2022.

 

Prijaté práce a abstrakty v abecednom poradí podľa prvého-prezentujúceho autora:

Lekárska sekcia:

Změny srdeční frekvence u dětí v závislosti na poloze těla a vliv na hodnocení QT intervalu
Andršová I (1), Novotný T (1), Helánová K (1), Hnatkova K (2), Pařenica J (1), Kala P (1), Malik M (1,2)
(1) Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, ČR; (2) National Heart and Lung Institute, Imperial College, London, UK

Klinický prínos kardiálnej resynchronizačnej liečby u veľmi starých pacientov nad 80 rokov
Bačík P, Kaliská G, Horváthová Ľ, Ďurčíková P, Bystriansky A
SÚSCCH, a.s., Banská Bystrica, SR

Fibrilace komor při atypickém odstupu pravé koronární tepny z levého koronárního sinu
Bednárová V, Nagy A, Kincl V, Opatřil L, Seménka J, Šimarová E
Fakultní Nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, ČR

Výsledky bipolární radiofrekvenční ablace komorových arytmií
Borišincová E, Peichl P, Čihák R, Wichterle D, Stojadinovič P, Hašková J, Kautzner J
Institut Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM), Praha, ČR

Ablace fibrilace síní s použitím pulzního elektrického pole – první zkušenosti a charakteristika učební křivky
Bulava A (1,2,3), Haniš J (1), Sitek D (1), Tesařík J (1)
(1) Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice, a.s., (2) Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, (3) Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ČR

Arytmie zachycené v náhodné populaci chytrými hodinkami prostřednictvím mobilní aplikace telemedicínského centra
Bulková V (1), Brada J (1) Kozubík R (1) Plešinger F (2) Laníková P (1) Kouřimský M (1) Gandalovičová J (1), Černošek M (1,3) Kala P (4) Fiala M (1,3,4)
(1) MDT-Mezinárodní centrum pro telemedicínu, Brno (ČR); (2) Ústav přístrojové techniky AV ČR; (3) Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical, Brno, (ČR); (4) Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU v Brně (ČR)

Skríning po kryptogenní CMP pomocí dlouhodobé monitorace EKG v České a Slovenské republice 2016-2022
Bulková V (1), Brada J(1), Gandalovicova J(1), Kovaříková D(1), Zezulová R(1), Dlugošová V(1) Měsíčková K(1), Benešová L(1), Lacinova M(1), Peřinková S(1), Baláková Š(1), Slabá E(1) Hanáková H(1), Polednová A(1), Součková L(1), Skalická H(1), Rychlík (1) Ingrischová M(1) Fiala M(1,2)
(1) MDT-Mezinárodní centrum pro telemedicínu, Brno (ČR); (2) Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical (ČR)

Z 0 na 1 000+: Analýza prospektívneho unicentrického registra 1 000+ konsekutívnych katétrových ablácií fibrilácie predsiení.
Bystriansky A, Škamla M, Šípka J, Bačík P, Ďurčíková P, Siváková S, Marko J, Hurta O, Martinek J, Richterová K, Horvátová L, Kaliská G
Oddelenie arytmií SÚSCCH Banská Bystrica, II. Klinika kardiológie a angiológie LF SZU

Katetrová ablace paroxysmální fibrilace síní LASER balonovým katétrem – užitečná alternativa
Černošek M (1), Bulková V (1,2), Funasako T (1), Pavlíčková B(1), Pospíšilová M(1), Rybka L (1,2), Maňoušek J (1,2), Toman O (1,2) Kala P (2) Fiala M (1,2)
(1) Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical, Brno, ČR; (2) Interní kardiologická klinika FN a MU Brno, ČR

Srovnání výsledků endokardiální radiofrekvenční ablace a alkoholové septální ablace v léčbě pacientů s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatii
Doležalová K, Špinarová L, Stárek Z, Jež J, Lehar F, Souček F, Honek T, Krejčí J
Fakultní Nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, ČR

Edukace pacienta před implantací kardiostimulátoru ve virtuální realitě: vývoj metodiky
Drozdová A (1), Jiravský F (1,2), Hečko J (1), Szmek B (1), Hrošová M (1), Ranič I (1), Mikovčák J (1), Neuwirth R (1,3), Škňouřil L (1), Chovančík J (1), Jiravský O (1,2)
(1) Nemocnice Agel Třinec-Podlesí, Třinec, ČR; (2) Právnická fakulta Masarykovy Univerzity Brno, ČR; (3) Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno, ČR

Klinické využitie diaľkového monitoringu u pacientov s implantovaným ICD/ KS/ ILR. Unicentrické sledovanie.
Ďurčíková P, Šípka J, Bačík P, Kaliská G, Bystriansky A
Oddelenie arytmií, SÚSCCH a.s., Banská Bystrica, SR

Katetrová ablace dlouhodobé perzistentní fibrilace síní s využitím multipolárního katétru: dlouhodobé výsledky prospektivního randomizovaného srovnání dvou metod mapování
Fiala M (1,2), Černošek M (1) Bulková V (1,2), Rybka L (1,2), Horáková V (1), Opravilová K (1) Maňoušek J (1,2), Toman O (1,2) Kala P (2)
(1) Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical, Brno, ČR; (2) Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU v Brně, Brno, ČR

Ablace energií pulzního pole u pacientů se síňovou tachykardií rezistentní na radiofrekvenční ablaci po předchozí ablaci perzistentní fibrilace síní
Fiala M (1,2), Černošek M (1) Bulková V (1,2), Bahnik J (1), Rybka L (1,2), Semeráková N (1), Opravilová K (1) Maňoušek J (1,2), Toman O (1,2) Kala P (2)
(1) Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical, Brno, ČR; (2) Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU v Brně, Brno, ČR

Ablace energií pulzního pole vs. radiofrekvenční ablace u dlouhodobé perzistentní fibrilace síní: předběžné výsledky prospektivní randomizované studie
Fiala M (1,2), Černošek M (1) Bulková V (1,2), Bahnik J (1) Rybka L (1,2), Pospíšilová M (1) Horáková V (1), Opravilová K (1) Maňoušek J (1,2), Toman O (1,2) Kala P (2)
(1) Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical, Brno, ČR; (2) Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU v Brně, Brno, ČR

Horizontální reentry v pravé síni a reentry na přední stěně levé síně – vzácnější reziduální zdroje síňové tachykardie po komplexních ablacích perzistentní fibrilace síní
Fiala M (1,2), Černošek M (1) Bulková V (1,2), Rybka L (1,2), Horáková V (1), Mitrengová J (1) Opravilová K (1) Maňoušek J (1,2), Toman O (1,2) Kala P (2)
(1) Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical, Brno, ČR; (2) Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU v Brně, Brno, ČR

Katetrová ablace fibrilace síní energií pulzního pole – jednoroční zkušenosti
Fiala M (1,2), Černošek M (1) Bulková V (1,2), Bahnik J (1) Rybka L (1,2), Mitrengová J (1) Horáková V (1), Opravilová K (1) Semeráková (1) Maňoušek J (1,2), Toman O (1,2) Kala P (2)
(1) Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical, Brno, ČR; (2) Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU v Brně, Brno, ČR

Oxid dusnatý uvolňujícií materiály v prevenci infekčních komplikací stimulačních elektrod
Hála P, Lautner-Csorba O, Gorur R, Popkova M, Somaya V, Janak D, Mlcek M, Neuzil P, Kittnar O, Major T, Bartlett R, Meyerhoff M
Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR; Fyziologický ústav 1.LF, Karlova Univerzita, Praha, ČR, Department of Chemistry, University of Michigan, Ann Arbor Department of Surgery, University of Michigan, Ann Arbor, USA

Echokardiografické abnormality ľavej predsiene a ľavej komory u pacinetov s veľmi krátkymi AHRE epizódami
Hanák P, Hatala R
NÚSCH a.s., Bratislava, SR

Účinnost a bezpečnost katetrizační léčby fibrilace síní s použitím nové metódy pulzního pole (PFA): Zkušenosti z jednoho centra
Haskova J, Peichl P, Wichterle D, Čihák R, Borišincová A, Stojadinovič P, Štiavnický P, Aldhoon B, Kautzner J
IKEM, Klinika kardiologie, Praha, ČR

Katetrizační ablace pacientů s neparoxysmální fibrilací síní mapováním fokálních a rotačních aktivit pomocí CARTO Finder software
Hassouna S, Osmančík P, Heřman D, Znojilová L, Karch J
Klinika kardiologie, 3. LF UK a FNKV, Praha, ČR

Catheter Ablation of Atrial Fibrillation/Tachycardia in Patients with Pulmonary Hypertension: A multicentre Randomized Trial
Havránek Š (1), Fingrová Z (1), Skála T (2), Reichenbach A (3), Dusík M (1), Ambrož D (1), Dytrych V (1), Jansa P (1), Hutyra M (2), Klimeš D (2), Kautzner J (3), Linhart A (1), Wichterle D (1,3)
(1) II. interní klinika – klinika kadiologie a angiologie 1LF UK a VFN, Praha, ČR; (2) I. interní klinika – kardiologická, FN Olomouc, Olomouc, ČR; (3) Klinika Kardiologie IKEM, Praha, ČR

Vysoký objem epikardiálneho tuku je spojený s nepriaznivým dlhodobým výsledkom izolácie pľúcnych žíl.
Herman R (1,2,3,4), Hlivak P (1), Bernat V (1), Svetlosak M (1), Demolder A (2), Palus T (2), Urban Ľ (1), Hatala R (1)
(1) Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, Klinika kardiológie a angiológie NÚSCH a LF SZU Bratislava, SR; (2) Powerful Medical, Bratislava, SR; (3) Lekárska fakulta, Sigmund Freud Univerzita, Viedeň, AT; (4) CardioPath, Univerzita v Neapole Frederico II, Neapol, IT

Prediktory recidívy fibrilácie predsiení po katétrovej ablácii: nelineárne štatistické modely pre personalizovanú stratifikáciu.
Herman R (1,2,3,4), Hlivak P (1), Bernat V (1), Svetlosak M (1), Demolder A (2), Palus T (2), Urban Ľ (1), Hatala R (1)
(1) Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, Klinika kardiológie a angiológie NÚSCH a LF SZU Bratislava, SR; (2) Powerful Medical, Bratislava, SR; (3) Lekárska fakulta, Sigmund Freud Univerzita, Viedeň, AT; (4) CardioPath, Univerzita v Neapole Frederico II, Neapol, IT

Biventrikulární stimulace u pacientů s vrozeně korigovanou transpozicí velkých tepen
Hetmer M (1), Pudová M (1,2), Zatočil T (1,2), Kozák M (1,2), Nečasová A (1,2), Žáková D (2,3), Kala P (1,2)
(1) Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, ČR; (2) Centrum komplexní péče o vrozené srdeční vady v dospělosti Brno, ČR; (3) Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, ČR

Infekcie asociované s CIED
Hurta O, Kaliská G, Škamla M, Šípka J, Bačík P, Ďurčíková P, Siváková S, Bystriansky A
SÚSCCH a.s., Banská Bystrica, SR

Retrospektivní analýza arytmologických výkonú preváděných v rámci jednodenní hospitalizace v Nemocnici AGEL Třinec-Podlesí
Chovančík J, Jiravský O, Neuwirth R, Hrošová M, Szmek B, Mikovčák J, Jančár R, Zeman K, Hečko J, Pindor J, Rusnokova R
Kardiologické oddělení, Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí, ČR

Fyziologická stimulace a synchronizace stahu levé komory – zkušenosti jednoho pracoviště.
Chovanec M, Drtina T, Dvořáková A, Janotka M, Šedivá L, Petrů J, Neužil P.
Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR

Efektivita elektrické kardioverze pri persistujícií fibrilaci síní v probíhající studii PTOTOCOLENERGY: Hawthorne Effect
Jiravský O (1,2), Rucki Ł (1), Špaček R (1), Szmek B (1), Hrošová M (1), Ranič I (1), Neuwirth R (1,2), Škňouřil L (1), Chovančík J (1)
(1) Nemocnice AGEL, Třinec-Podlesí, ČR; (2) Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno, Brno, ČR; (3) Právnická fakulta Masarykovy Univerzity Brno, Brno, ĆR

Optimální algoritmus léčby maligní bouře: Ďábel se ukrývá v detailech
Jiravský O (1,2), Špaček R (1), Neuwirth R (1,2), Szmek B (1), Hrošová M (1), Ranič I (1), Drozdová A (1), Škňouřil L (1), Chovančík J (1)
(1) Nemocnice AGEL, Třinec-Podlesí, ČR; (2) Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno, Brno, ČR

Role arytmologa v centru sportovní kardiologie
Jiravský O (1,10), Pešová P (1,3), Špaček R (1), Pleva M (1,4), Krausová D (1), Škňouřil L (1), Chovančík J (1), Hreňo D (1,4), Pirchala M (1,5), Zajíček P (1,6), Smýkal J (1,7), Táborská A (1,8), Muchová T (1), Jiravská Godula B (1,2,9)
(1) Centrum sportovní kardiologie, Nemocnice Agel Třinec-Podlesí; (2) LF Univerzity Palackého Olomouc; (3) Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice; (4) Nemocnice Frýdek Místek; (5) DIKA centrum Havířov; (6) Nemocnice Agel Valašské Meziříčí; (7) Nemocnice Agel Přerov; (8) Nemocnice Agel Nový Jičín; (9) Poliklinika Agel, Ostrava; (10) Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno, Brno, ČR

Vývoj a validace algoritmu k určení polohy pravokomorové elektrody kardiostimulátoru z RTG snímků
Juráková K (1), Novotný T (1), Hetmer M (1), Sepši M (1), Nekudová B (1), Křikavová I (2), Kala P (1)
(1) Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, ČR; (2) Klinika radiologie a nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Brno, Brno, ČR

Viacbodová stimulácia ľavej komory(MPP) pri resynchronizačnej liečbe srdcového zlyhávania
Kaliská G (1), Ďurčíková P (1), Šašov M (2)
(1) II.klinika kardiológie a angiológie SZU, Oddelenie arytmií, SÚSCCH a.s., Banská Bystrica, SR; (2) Klinika kardiológie a angiológie SZU, Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, NÚSCH a.s., Bratislava, SR

Vzťah medzi srdcovou resynchronizačnou liečbou a sérovými hladinami kopeptínu
Kerekanič M, Jakubová M, Komanová E, Sedlák J, Stančák B
VÚSCH, a.s., Košice, SR

Adrenergní inducibilita komplexních komorových arytmií u pacientů s recidivujícími ektopickými síňovými tachykardiemi – atypická forma CPVT?
Kučerová D, Novotný T, Andršová I, Chlupová T, Floriánová A, Kala P
Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, ČR

Idiopatická fibrilace komor není vždy idiopatická – pilotní výsledky
Lietava S (1), Novotný T (1,2), Sepši M (1,2), Toman O (1,2), Kala P (1,2)
(1) Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno, ČR; (2) Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, Brno, ČR

Reverzní remodelace u pacientu léčených biventrikulární stimulací
Lipoldová J (1,2), Matejková M (1), Nagy A (2), Leinveber P (1), Jurák P (3), Plešinger F (3), Novák M (2)
(1) ICRC, Brno, ČR; (2) I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny, Brno, ČR; (3) ÚPT AV ČR, Brno, ČR

Koľko elektród sa extrahuje v terciárnom centre za jeden rok?
Margitfalvi P, Šašov M, Hanák P, Hatala R
Kardiologická klinika SZU a NUSCH a.s., Bratislava, SR

Stav katetrizačných uzáverov uška ľavej predsiene na Slovensku – register SLAAOR
Mišíková S (1), Hlivák P (2), Šípka J (3), Oboňa P (4), Hlinomaz O (5), Petrula J (6)
(1) Kardiocentrum AGEL,s.r.o., Košice, SR; (2) NÚSCH a.s., Bratislava, (3) SÚSCCH a.s, Banská Bystrica, (4) KC Nitra, Nitra, (5) CINRE s.r.o., Bratislava, (6) Operatíva medicínska spoločnosť s.r.o., Bratislava, SR

Leadless kardiostimulace – desetileté zkušenosti
Neužil P, Šedivá L, Petrů J, Janotka M, Chovanec M, Hála P, Šorf J, Mudroch M, Baroch J
Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR

NANOSTIM LCP – Predikce úspěšné extrakce
Neužil P, Šedivá L, Petrů J, Janotka M, Chovanec M, Hála P, Mudroch M, Baroch J
Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR

Extrakce leadless KS MICRA TPS – Zkušenosti jednoho centra
Neužil P, Šedivá L, Petrů J, Janotka M, Chovanec M, Hála P, Šofr J, Mudroch M, Baroch J
Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR

Funkční hodnocení genetických variant u případů klinicky skutečné idiopatické fibrilace komor – pilotní výsledky
Novotný T (1), Švecová O (2), Lietava S (1), Zelenák Š (3), Král M (2), Bárta T (4), Pacherník J (3), Sepši M (1), Synková I (5), Bébarová M (1, 2)
(1) Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno, ČR; (2) Fyziologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR; (3) Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR; (4) Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR; (5) Centrum molekulární biologie a genetiky, Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR

Detekce arytmie u dvojice klastrů kardiomyocytů s pomocí mikroskopie atomárních sil
Pešl M (1,2,3), Pivato R (2,3), Klimovic S (4,5), Kabanov D (4,5), Stárek Z (1,2), Sverak F (2,3), Pribyl J (4,5), Rotrekl V (2,3)
(1) 1. interní klinika Kardioangiologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno; (2) Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR; (3) Biologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR; (4) Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR; (5) Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno, ČR

Reablace fibrilace síní u nemocných prvotně léčených pulsním polem systémem Farapulse
Petrů J, Funasako M, Šedivá L, Chovanec M, Škoda J, Hála P, Janotka M, Mudroch M, Královec Š, Hrachovina M, Mráček M, Gabera-Drtina T, Baroch J, Brada J, Muller F, Neužil P
Nemocnice na Homolce, Praha, ČR

Ireverzibilní elektroporace – nové technologie katetrizační ablace fibrilace síní
Petrů J, Reddy V, Funasako M, Šedivá L, Chovanec M, Škoda J, Hála P, Janotka M, Mudroch M, Královec Š, Hrachovina M, Mráček M, Gabera-Drtina T, Baroch J, Brada J, Muller F, Neužil P
Nemocnice na Homolce, Praha, ČR; Mount Sinai Hospital, Cardiac Arrhythmia Services, New York, USA

Výsledky katetrizační ablace komorových tachykardií u pacientů s ischemickou chorobou srdeční epikardiálním přístupem ze subxifoidea
Rafaj A, Peichl P, Wichterle D, Čihák R, Stojadinovič P, Kautzner J
Institut klinické a experimentální medicíny, Klinika kardiologie, Praha, ČR

RF ablácia pomalej komorovej tachykardie u pacientky s ischemickou KMP, VSD a inferiornou aneuryzmou – KAZUISTIKA
Salmáš J, Hatala R
NÚSCH a.s., Bratislava, SR

Syndrom dlouhého QT intervalu – diagnostika a terapie v praxi
Segeťová M, Krebsová A, Tomanová L, Kautzner J
Klinika kardiologie IKEM, Praha, ČR

Vliv antitrombotické léčby na koagulační parametry u pacientů s implantovanými elektrodami
Sepši M (1), Scheer P (2), Hložková J (2) Romanová G (3), Pařenica, J (1), Novotný T (1), Kozák M (1), Křivan L (1), Lietava S (1)
(1) Interní kardiologická klinika FN Brno, ČR; (2) Ústav farmakologie a toxikologie, Farmaceutická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR; (3) Oddělení klinické hematologie, FN Brno, ČR

Bezelektródová kardiostimulácia – naše 4-ročné skúsenosti
Siváková S, Bystriansky A, Škamla M, Ďurčíková P
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Banská Bystrica, SR

Možnost použití EKG z hrudního pásu POLAR H10 u pacientů s širokým spektrem kardiologických onemocnění
Skála T, Vícha M, Rada M, Vácha J, Flašík J, Táborský M
I. Interní klinika – kardiologická, FN Olomouc, Olomouc, ČR

Porovnanie rozšírenia pôvodného stimulačného systému na resynchronizačný systém a implantácie resynchronizačného systému de novo
Stančák B
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Košice, SR

Prostorová distribuce fibrózy myokardu levé síně a její vliv na rekurenci fibrilace síní po izolaci plicních žil: dílčí studie AF WAVE-MAP projektu
Stárek Z, Lehar F, Jež J, Souček F, Doležalová K, Pešl M, Jordánová I, Širůčková A, Kubalová E, Vybíralová A, Špinarová L
I.Interní kardio-angiologická klinika, Fakultní nemocnice U svaté Anny Brno, Brno, ČR

Akutní vliv fibrilace síní na plasmatické hodnoty nautriretických peptidů: vliv srdeční frekvence, nepravidelnosti srdečního rytmu a středního tlaku v levé síni
Stojadinović P, Wichterle D, Šramko M, Peichl P, Melenovsky V, Kautzner J
Institut klinické a experimentální medicíny, IKEM, Praha, ČR

Líši sa prežívanie pacientov s ICD implantovaným v primárnej prevencii náhlej kardiálnej smrti v Európe a na Slovensku?
Svetlošák M (1), Margitfalvi P (1), Šašov M (1), Vachulová A (2), Cisárová M (1), Kromková K (1), Hlivák P (1), Nehaj F (1), Hatala R (1)
(1) Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, Bratislava, (2) Kardiologická klinika LFUK a NÚSCH, Bratislava, SR

Využitie povrchového ekg mapovania pre optimalizáciu resynchronizačnej liečby srdcového zlyhávania.
Šašov M (1), Švehlíková J (2), Tyšler M (2), Hanák P (1), Přibilová A (2), Hlivák P (1), Hatala R (1)
(1) Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, Klinika kardiológie a angiológie NÚSCH a LF SZU, Bratislava, SR; (2) SAV, Ústav merania, Bratislava, SR

Analýza časové náročnosti tvorby 3D elektroanatomické mapy při katetrové ablaci fibrilace síní na jednom pracovišti.
Šebetovský V, Stárek Z, Lehár F, Jež J, Souček F, Doležalová K, Pešl M, Zahálka M, Jordánová I, Širůčková A, Kubalová E, Vybíralová A
1. Interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, ČR

Katetrizační ablace kardioinhibiční synkopy s vysokým podílem následné kontinuální monitorace implantovaným subkutánním monitorem: zkušenosti jednoho centra
Šedivá L, Petrů J, Funasako M, Škoda J, Janotka M, Chovanec M, Hála P, Neuzil P
Nemocnice na Homolce, Praha, ČR

Sledovanie pacientov po katétrovom uzávere uška ľavej predsiene
Šípka J, Škamla M, Kaliská G, Horváthová Ľ, Bystriansky A
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Banská Bystrica, SR

Výskyt komplikácií u iniciálnych 1000 pacientov podstupujúcich katétrovú abláciu fibrilácie predsiení. Prospektívne unicentrické sledovanie.
Škamla M, Bystriansky A, Šípka J, Bačík P, Ďurčíková P, Siváková S, Marko J, Hurta O, Kaliská G
Oddelenie Arytmií, SUSCCH a.s., Banská Bystrica, SR

Lokalizácia miest rekonexie pľúcnych žíl pomocou ULTRA-HD mapovania. Analýza RE-DO procedúr systémom RHYHMIA HDx.
Škamla M, Bystriansky A, Kaliská G, Šípka J, Bačík P, Ďurčíková P, Siváková S, Marko J, Hurta O, Martinek J, Richterová K, Horváthová Ľ, Juráš A, Sersenová D
Oddelenie Arytmií, SUSCCH a.s., Banská Bystrica, SR

Předběžné zkušenosti jednoho centra s multiablačním systémem SPHERE-PVI
Škoda J, Petrů J, Funasako M, Šedivá L, Chovanec M, Hála P, Janotka M, Neužil P, Reddy V (2)
(1) Kardiologie Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR; (2) Mount Sinai Hospital, NY-USA

Ovplyvnil COVID-19 trendy arytmologických výkonov v špecializovanom centre?
Urban Ľ, Kašičková R, Jakabovičová B
NÚSCH a.s., Bratislava, SR

Přehled krákodobých komplikací implantačních výkonů během 5 let – zkušenosti z jednoho centra
Wünschová H, Segeťová M, Krýže L, Vančura V, Jarkovský P, Boček J, Beneš J, Kautzner J
IKEM, Praha, ČR

Praktické zkušenosti s implantacemi subkutánního ICD – soubor pacientů z jednoho centra
Wünschová H, Segeťová M, Turek D, Szarszoi O, Sedláček K, Kautzner J
IKEM, Praha, ČR

 

Sekcia zdravotníckych pracovníkov v arytmológií

Ablace energií pulzního pole: naděje i u dlouhodobé perzistentní fibrilace síní
Bulková V (1), Rybka L (1) Horáková V (1), Opravilová K (1) Mitrengová J (1), Semeráková J (1) Pospíšilová M (1), Černošek M (1) Maňoušek J (1,2), Toman O (1,2), Fiala M (1,2)
(1) Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical, Brno, ČR; (2) Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU v Brně, ČR

AI in ECG: increasement of accuracy in rhythm abnormalities interpretation
Čeledová V, Čeledová V (1), Havránek Š (2), Krupička M (1), Fulem J (1), Plačková L (1), Hanuliak M (1), Lubanda J-C (2)
(1) BTL Medical Technologies s.r.o., Praha, ČR; (2) II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha, ČR

Akútne implantačné výkony na hybridnej operačnej sále počas pandémie COVID-19
Čulková D, Kollárová Z, Gedeonová A, Tóthová B, Sudzinová A, Komanová E, Kerekanič M
Arytmologiké sály, VUSCH a.s,, Košice, SR

Znalosti praktických a všeobecných sester při pořizování EKG záznamu
Duda J,
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, ČR

Screening of Anderson-Fabry Disease in Patients with Implanted Permanent Pacemaker
Fingrová Z (1), Havranek S (1), Sknouril L (2), Bulava A (3), Vancura V (4), Chovanec M (5), Dedek V (6), Curila K (7), Skala T (8), Jager J (9), Kluh T (10), Dostalova G (1), Linhart A (1)
(1) 2nd Internal Department – Department of Cardiology and Angiology, 1st Faculty of Medicine, Charles University, General Faculty Hospital in Prague, Prague, CZ; (2) Department of Cardiology, Cardiocenter, Hospital Podlesi, Trinec, CZ; (3) Department of Cardiology, Budweis Hospital, Ceske Budejovice, CZ; (4) Department of Cardiology, University Hospital and Faculty of Medicine Pilsen, Charles Univesity, Plzen, CZ; (5) Cardiocenter, Department of Cardiology, Na Homolce Hospital, Prague, CZ; (6) Hospital Usti nad Orlici, Usti nad Orlici, CZ; (7) Department of Cardiology, Regional Hospital Kladno, Kladno, CZ; (8) Cardiocenter, Department of Cardiology, University Hospital Olomouc, Olomouc, CZ; (9) 1st Department of Internal Medicine, University Hospital Hradec Kralove, Faculty of Medicine Hradec Kralove, Charles University, Hradec Kralove, CZ; (10) Department of Cardiology, Regional Hospital Kladno, Kladno, CZ

Ultrazvuková lineárna sonda a jej použitie pri punkcii femorálnej žily
Gajdošová K, Kollárová Z, Gedeonová A, Šimurda M, Sudzinová A
Arytmologiké sály, VUSCH a.s,, Košice, SR

Katetrizační léčba fibrilace síní Elektroporací z pohledu sestry
Glosová M, Lásková H, Sobotková J, Stojadinovič P
Oddělení arytmologie , IKEM, Praha, ČR

Detekce asystolie na implantabilním EKG záznamníku jako příčiny synkopy u pacienta po transplantaci srdce pro AL amyloidózu
Grofková H, Bradáč P
Fakultní Nemocnice Olomouc, ČR

Perioperační podpora pomocí mixováné reality při katetrizačních ablacích
Hečko J, Jiravský O, Januška J, Chovančík J, Štěrbová T, Kubát T, Kantor M, Neuwirth R
Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s., Třinec, ČR

Sémantická segmentace intrakardiálních elektrogramů pomocí systémů umělé inteligence
Hejč J (1,2,3), Ředina R (1,3)., Pešl M (1,5), Stárek Z (1,4), Kolářová J (3)
(1) ICRC, St. Anne’s University Hospital, Brno, CZ; (2) Department of Pediatric, Children’s Hospital, University Hospital Brno, Brno, CZ; (3) Department of Biomedical Engineering, Brno University of Technology, Brno, CZ; (4) 1st Department of Internal Medicine, Cardio-Angiology, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, CZ; (5) Department of Biology, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, CZ

Klinické hodnocení pacientů po upgrade na srdeční resynchronizační léčbu
Kiršbaumová G, Horáčková M, Topičová E, Šimka J
Fakultní nemocnice Hradec Králové, ČR

Detekce FiS – možnosti dlouhodobé monitorace srdečního rytmu
Klimeš D, Bradáč P (1), Rohánek P (1), Grofková H (1)
I.interní klinika kardiologická, FN Olomouc, ČR

Efektivita ablačných procedúr s pomocou trojrozmerného mapovacieho systému bez použitia fluoroskopie
Kollárová Z, Gedeonová A, Tóthová B, Šimurda M, Sudzinová A
Arytmologiké sály, VUSCH a.s,, Košice, SR

První zkušenosti s použitím systému Farapulse v běžné klinické praxi na našem pracovišti
Královec Š, Mudroch M, Baroch J, Drtina T, Mráček M, Hrachovina M, Müller F, Petrů J, Neužil P
Nemocnice na Homolce, Praha, ČR

Implantovateľné systémy na biventrikulárnu stimuláciu: porovnanie náročnosti de novo implantácie s potrebou rozšírenia sytému u pacientov v priebehu progresie ochorenia
Kučerová D, Stančák B, Komanová E, Sudzinová A
Arytmologické odd I.KK, VÚSCH a.s., Košice, SR

Posouzení reproducibility UHF-ECG parametrů pro hodnocení elektrické depolarizace srdečních komor u LBBB pacientů.
Leinveber P (1), Halámek J (2), Matejková M (1), Nagy A (1), Lipoldová J (1), Jurák P (2), Novák M (1)
(1) ICRC, I. Interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny v Brně; (2) Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., Brno, ČR

Lokalizácia miest rekonexie pľúcnych žíl pomocou ultra-HDx mapovania. Analýza Re-Do procedúr systémom RHYTHMIA HDx.
Martinek J, Richterová K, Horváthová Ľ, Škamla M, Bystriansky A, Šípka J, Bačík P, Ďurčíková P, Siváková S, Marko J, Hurta O, Kaliská K, Juráš A, Sersenová D
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Banská Bystrica, SR

Pilotní studie: Pokročilá analýza EKG u pacientů se srdečním selháním indikovaných k srdeční resynchronizační terapii?
Míková M (1), Pospíšil D (1,2), Novotný T (1,2), Farkasová B (1)
(1) Interní kardiologická klinika, Fakultní Nemocnice Brno, ČR; (2) Lékařská fakulta Masarykovy university, Brno, ČR

Léčba poruchy srdečního rytmu metodou kardioneuroablace u pacientů s implantabilním EKG záznamníkem
Mudroch M, Hrachovina M, Mraček M, Gabera-Drtina T, Müller F, Baroch J, Brada J, Královec Š, Petrů J, Neužil P
Nemocnice na Homolce, Praha, ČR

Využití integrace CT segmentace do RTG systémů při ablaci FIS
Müller F, Hrachovina M, Mraček M, Gabera-Drtina T, Mudroch M, Baroch J, Brada J, Královec Š, Petrů J, Neužil P
Nemocnice na Homolce, Praha, ČR

Izolace plicních žil LASER balonovým katétrem u paroxysmální fibrilace síní
Rotter N, Mullerová A, Hřibová L, Bulková V, Bahník J, Rybka L, Pospíšilová M, Mitrengová J, Černošek M, Maňoušek J, Toman O, Fiala M
Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical, Brno, ČR

Naše první zkušenosti s elektroporací v léčbě pacientú s fibrilací síní
Růžičková V (1), Klimešová M (1), Stráská Š (1), Pražáková A (1), Váchová P (1), Bulava A (1,2,3)
(1) Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice, a.s., ČR; (2) Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, ČR; (3) Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ČR

Tŕnistá cesta pacienta k implantácii S-ICD. Kazuistika.
Sabolová Ž, Podroužková A, Císarová M
NÚSCH,a.s., Bratislava, SR

Vývoj stimulačního prahu u elektrod umístěných endovazálně nad levou komorou.
Střítecký J, Pařízek P (1), Kremláček J (2)
(1) FN Hradec Králové, I.IKAK, ČR; (2) LFUK v Hradci Králové, Ústav lékařské biofyziky, ČR

Srovnání tolerability ablace fibrilace síní s použitím pulzního elektrického pole a rádiofrekvenční energie
Šafaříková I (1,3), Bulava A (1,2,3)
(1) Kardiologie, Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice, a.s., ČR; (2) Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ČR; (3) Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ČR

Arytmické bouře u pacientů s nerozpoznaným Brugada syndromem
Šebková K, Andršová I, Novotný T, Cetlová I
Fakultní Nemocnice Brno, Brno, ČR

FARAPULSE- nová metoda léčby fibrilace síní
Šrůtová M, Stojanová L
Fakultní Nemocnice Olomouc, ČR

Optimalizace resynchronizační terapie programací přístroje CRTP/CRTD při implantované levokomorové elektrodě v jizevnaté tkáni – kazuistika
Vogeltanzová S, Kukhta D, Kautzner J, Hašková J, Štoček J
IKEM, Praha, ČR

Výhody a úskalia subkutánneho ICD
Vojteková M
NÚSCH a.s., Bratislava, SR