Dôležité informácie

Prihlášky na účasť: do 30.10.2022; 24:00
On-line odosielanie abstraktov: do 20.09.2022; 24:00
Vyrozumenie o akceptácií abstraktu: 28.09.2022 TU…
On-line rezervácie ubytovania  do 20.10.2022; 24:00

DÔLEŽITÉ ADRESY:
WEB stránka sympózia: www.kongres.arytmie.sk
Zasielanie abstraktov: výlučne ON-LINE    TU…
Prihlášky k účasti: výlučne ON-LINE   TU…  
Rezervácia ubytovania výlučne ON-LINE   TU…

 

Organizátor podujatia:
Slovenská asociácia srdcových arytmií
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Slovenská Republika
e-mail: sasa@arytmie.sk

Informácie o sympóziu:    info@arytmie.sk