Kontakt

Organizátor podujatia:

Slovenská asociácia srdcových arytmií
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Slovenská Republika
e-mail: sasa@arytmie.sk

Informácie o sympóziu:    info@arytmie.sk

 

Organizačno-technické zabezpečenie podujatia:

DATAMED spol. s r.o.
Tranovského 57
840 02 Bratislava 42
IČO: 35946610
IČ DPH: SK2022043738
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I
Vložka c.: 36899/B
MUDr. Ľuboš Urban, PhD., MSc.
e-mail: datamed@datamed.sk