On-line registrácia

On-line registrácia bola ukončená dňa 31.10.2022. Po tomto termíne je možné odosielať len hromadne objednávky (nad 5 osôb) na registráciu formou e-mailu na registracia@arytmie.sk

Po tomto termíne je individuálna registrácia možná len na mieste.