On-line rezervácia ubytovania

On-line rezervácia ubytovania bola ukončená dňa 20.11.2022. Po tomto termíne je možné odosielať len hromadné objednávky (nad 5 osôb) na registráciu a ubytovanie formou e-mailu na registracia@arytmie.sk alebo ubytovanie@arytmie.sk.

Individuálna registrácia bude možná na mieste.