Všeobecné informácie

Miesto a časový harmonogram vedeckého programu:

Sekcia lekárov
Kongresové centrum:   Hotel Partizán, Sála ĎUMBIER, Sála CHOPOK

Vedecký program: 
nedeľa 06.11.2022 13:00 – 19:00 h
pondelok 07.11.2022 09:00 – 18:00 h
utorok 08.11.2022 09:00 – 13:00 h

 

Sekcia lekárov – MOVE ACADEMY
Kongresové centrum:   
Hotel Partizán, Sála CHABENEC

Vedecký program: 
utorok 08.11.2022 09:00 – 16:00 h

Samostatné podujatie SASA určené pre lekárov v špecializačnej príprave
Asociácia zdravotníckych pracovníkov v arytmológií
Kongresové centrum:   Hotel Partizán, Sála CHABENEC

Vedecký program:
nedeľa 06.11.2022 13:00 – 19:00 h
pondelok 07.11.2022 09:00 – 18:00 h

 

REGISTRÁCIA pre všetkých účastníkov:

HOTEL PARTIZÁN

nedeľa 06.11.2022 12:00 – 19:00 h
pondelok 07.11.2022 08:00 – 18:00 h
utorok 08.11.2022 08:00 – 16:00 h

 

ÚČASTNÍCKE POPLATKY:

Účastnícke poplatky: do 30.10.2022 na mieste
Člen SASA, SKS, ČKS 80,00 € 100,00 €
Nečlenovia SASA, SKS, ČKS 100,00 € 120,00 €
Zdravotné sestry, študenti LF 20,00 € 30,00 €
Vystavovateľ / firma 150,00 € 200,00 €
Aktívny účastníci bez poplatku
Registrácia na jeden deň nebude poskytovaná

 

DISKUSNÝ VEČER

Diskusný večer Slovenskej asociácie srdcových arytmií.
Termín 7.11.2022 o 19:30 hod. Kongresové centrum HOTEL PARTIZÁN.
Vstupenkou na diskusný večer je oficiálna menovka sympózia.
Diskusný večer je súčasťou odborného programu sympózia a nebude hradený z príjmov od držiteľov uvedených v §2 písmeno y) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Rokovacie jazyky:
slovenčina, čeština, angličtina

Abstrakty:
Prijaté abstrakty budú zverejnené dňa 28.9.2022 na www.kongres.arytmie.sk.
Prijaté abstrakty budú dostupné na webovej stránke kongresu, nebudú publikované v tlačovej podobe.  Abstrakty vyžiadaných prednášok a prednášok firemných sympózií sa neuverejňujú.

Program:
Definitívny program sympózia bude k dispozícií v elektronickej forme najneskôr 1.11.2022 na www.kongres.arytmie.sk. Vytlačená podoba programu bude súčasťou kongresovej tašky.

Certifikáty o účasti:
Účasť na XIX. slovenskom a českom sympóziu o arytmiách a kardiostimulácii je zaradená do systému postgraduálneho vzdelávania CME LEKOM a kreditovaným podujatím Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. S cieľom prispieť k šetreniu životného prostredia nebudú vydávané tlačené certifikáty o účasti na podujatí. Môžete si ich stiahnuť po skončení podujatia na záložke VEDECKÝ PROGRAM v podobe pdf súboru, ktorý bude up-loadovovaný pod vašim registračným číslom umiestneným na Vašej registračnej menovke.

Stravovanie v priebehu sympózia:
Pre registrovaných účastníkov budú počas prestávok k dispozícií nealkoholické teplé a studené nápoje a občerstvenie.
7.11.2022 bude pre registrovaných účastníkov podávaný teplý obed v priestoroch reštaurácií hotela PARTIZÁN.

Doprava
V priebehu vedeckého programu sympózia (1 hod. pred začiatkom a 1 hod po skončení programu) a v priebehu diskusného večera 7.11.2022 bude k vzdialenejším hotelom v doline zabezpečovaná kyvadlová doprava mikrobusom.

Cestovný poriadok zmluvnej dopravy:

Trasa a jednotlivé zastávky:
Z1 – Hotel Bystrá
Z2- Zastávka Kúria na Táľoch
Z3 – Zastávka pri odbočke na golfový rezort (Penzión a apartmány Tále)
Z4 – Hotel Partizán
a späť

cestovný poriadok:

6.11.2022 Nedeľa
12:45 prvý odchod z hotela Bystrá
19:15 posledný odchod z hotela Partizán
Odchody z hotela Bystrá – 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45
Odchody z hotela Partizán – 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15

7.11.2022 Pondelok
8:45 prvý odchod z hotela Bystrá
01:15 posledný odchod z hotela Partizán
Odchody z hotela Bystrá – 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45, 22:45, 23:45, 00:45
Odchody z hotela Partizán – 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 22:15, 23:15, 00:15, 01:15

8.11.2022 Utorok
8:45 prvý odchod z hotela Bystrá
11:15 posledný odchod z hotela Partizán
Odchody z hotela Bystrá – 8:45, 9:45, 10:45
Odchody z hotela Partizán – 9:15, 10:15, 11:15

UBYTOVANIE
Vzhľadom na limitované ubytovacie kapacity kongresového hotela PARTIZÁN, dovoľujeme si Vás informovať, že ubytovanie v kongresovom Hoteli PARTIZÁN je poskytované len v rámci skupinových rezervácií partnerov/sponzorov sympózia.
Rezervácie prostredníctvom tejto stránky sú určené hlavne pre individuálnych klientov.

Posledný termín na rezervácie ubytovania je 20.10.2022

Ak Vaše ubytovanie bude sponzorované-podporované firmou medicínskeho priemyslu, prosím obráťte sa priamo na tento subjekt. Firmy obsluhujú samostatný rezervačný systém.
Zabránite tak duplicitným rezerváciám.

TU nájdete prehľadnú mapu hotelov

Ubytovanie z našej kontrahovanej kapacity poskytujeme v nasledujúcich zariadeniach:
Fotogalérie ubytovacích zariadení a ďalšie informácie nájdete na ich web stránkach.

Poznámka: Pre ucelené skupiny účastníkov odporúčame využiť ubytovanie v atraktívnych viac-osobových apartmánoch (PINUS, TÁLE, KÚRIA).